Meer geld naar goede doelen gegaan in 2016

26 juli 2017 | Door redactie

De grotere goede doelen hebben vorig jaar 6% meer uitgegeven aan de doelen waar zij zich voor inzetten dan in 2015. Dat blijkt uit onderzoek van Goede Doelen Nederland onder 28 grotere goede doelen.

Uit het onderzoek (pdf) blijkt ook dat de inkomsten van de grotere goede doelen vorig jaar met € 57 miljoen zijn gestegen. De totale inkomsten komen daardoor uit op circa € 1,6 miljard. Het grootste deel van die inkomsten (44%) is afkomstig uit fondsenwerving. De inkomsten uit eigen fondsenwerving zijn gestegen met 5,8%. Dit is vooral het gevolg van een stijging (17%) van de inkomsten uit nalatenschappen (tool).

Meer actieve vrijwilligers en leden

Van deze inkomsten is vorig jaar 86% (2015: 84%) besteed aan het goede doel van de organisatie. Dit betekent dat in totaal € 1,38 miljard terecht is gekomen bij het goede doel. De organisaties hadden in 2016 ook meer actieve vrijwilligers (6,1%) en leden en donateurs (4,6%). Het aantal actieve vrijwilligers kwam uit op 107.502 (2015: 101.328).
Deze cijfers heeft Goede Doelen Nederland vooruitlopend op het jaarlijkse sectoronderzoek gepubliceerd. De uitkomsten van de rest van het onderzoek volgen in september.