Meer geld naar goede doelen gegaan in 2016

De grotere goede doelen hebben vorig jaar 6% meer uitgegeven aan de doelen waar zij zich voor inzetten dan in 2015. Dat blijkt uit onderzoek van Goede Doelen Nederland onder 28 grotere goede doelen.

26 juli 2017 | Door redactie

Uit het onderzoek (pdf) blijkt ook dat de inkomsten van de grotere goede doelen vorig jaar met € 57 miljoen zijn gestegen. De totale inkomsten komen daardoor uit op circa € 1,6 miljard. Het grootste deel van die inkomsten (44%) is afkomstig uit fondsenwerving. De inkomsten uit eigen fondsenwerving zijn gestegen met 5,8%. Dit is vooral het gevolg van een stijging (17%) van de inkomsten uit nalatenschappen (tool).

Meer actieve vrijwilligers en leden

Van deze inkomsten is vorig jaar 86% (2015: 84%) besteed aan het goede doel van de organisatie. Dit betekent dat in totaal € 1,38 miljard terecht is gekomen bij het goede doel. De organisaties hadden in 2016 ook meer actieve vrijwilligers (6,1%) en leden en donateurs (4,6%). Het aantal actieve vrijwilligers kwam uit op 107.502 (2015: 101.328).
Deze cijfers heeft Goede Doelen Nederland vooruitlopend op het jaarlijkse sectoronderzoek gepubliceerd. De uitkomsten van de rest van het onderzoek volgen in september.