Meer informatie op CBF-Erkenningspaspoort

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) heeft de informatie op het Erkenningspaspoort uitgebreid. Een donateur of andere belangstellende krijgt daardoor nog meer informatie over de missie, activiteiten, inkomsten en bestedingen van het goede doel.

12 augustus 2020 | Door redactie

Na het lezen van het CBF-Erkenningspaspoort moet het voor donateurs duidelijk zijn waar de gedoneerde euro aan wordt besteed. In het paspoort staan de kerngegevens over de missie, doelstelling, activiteiten en resultaten van de organisatie. Het CBF heeft daar nu het volgende aan toegevoegd: een toelichting over hoe goede doelen aan hun geld komen, de reserves en de fondsen. Daarnaast is het vergelijke van de cijfers van 2 jaren makkelijker en zijn de diagrammen duidelijker. Donateurs weten zo nog beter hoe het goede doel ervoor staat.

Goede doelen moeten zaakjes op orde hebben

Wanneer krijgt u te maken met het Erkenningspaspoort? Uw non-profitorganisatie kan een keurmerk voor goede doelen aanvragen bij het CBF. Het keurmerk laat zien dat uw organisatie de zaakjes op orde heeft en voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen. De publicatie van het Erkenningspaspoort is een verplichting vanuit het CBF. Een donateur krijgt op die manier meer informatie over het goede doel en kan erop vertrouwen dat de getoonde gegevens juist zijn. Het CBF heeft namelijk als onafhankelijke toezichthouder voor goede doelen de data in het paspoort gecontroleerd. Op basis van de jaarverslagen van de goede doelen zal het CBF de paspoorten jaarlijks actualiseren. Goede doelen leveren daarvoor ook kwalitatieve informatie aan.