Meer vertrouwen in goede doelen bij jongeren

8 september 2016 | Door redactie

Het donateursvertrouwen in het tweede kwartaal 2016 is gelijk gebleven aan het vertrouwen in het eerste kwartaal. Wat daarbij wel opvalt is dat jongeren veel meer vertrouwen in goede doelen hebben dan de oudere generatie. Dit blijkt uit het onderzoek naar het donateursvertrouwen dat het Nederlandse Donateurspanel (NDP) elk kwartaal uitvoert.

De index van het donateursvertrouwen geeft aan hoe het staat met het vertrouwen in goede doelen. Elk kwartaal bepaalt het NDP de hoogte van het donateursvertrouwen. Bij de meting in maart 2016 kwam het donateursvertrouwen uit op -18. In het tweede kwartaal van 2016 (pdf) is dat donateursvertrouwen gelijk gebleven en blijft dus staan op -18. Opvallend is wel dat de leeftijd van grote invloed lijkt te zijn op het donateursvertrouwen.

Mannen positiever over donateursvertrouwen

In het onderzoek heeft het NDP namelijk ook ingezoomd op de verschillende leeftijdscategorieën en het verschil tussen mannen en vrouwen. Hieruit blijkt dat jongeren veel meer vertrouwen hebben in goede doelen. Het donateursvertrouwen van respondenten tussen de 30 en 39 jaar kwam uit op -1. Dit is een groot verschil met de leeftijdscategorie 40 tot en met 49 jaar, want daar kwam het donateursvertrouwen uit op -22. Het NDP heeft nog niet onderzocht wat de oorzaak is voor dit verschil. Verder blijkt uit het onderzoek dat mannen positiever zijn over het donateursvertrouwen. De gemiddelde scoren van vrouwen kwam uit op -20 en die van mannen op -14. De vrouwen zagen vooral het geefgedrag van de Nederlandse bevolking veel minder rooskleurig in dan mannen.