Meerderheid vermogenden geeft aan goede doelen

19 juli 2017 | Door redactie

Vermogenden schenken vooral aan hun kinderen en goede doelen. Uit het GfK-onderzoek in opdracht van ABN AMRO MeesPierson blijkt dat 73,9% van de vermogenden doneert aan goede doelen.

Donaties van vermogenden zijn een belangrijke inkomstenbron voor uw organisatie. Deze donaties kunnen in de vorm van schenkingen (tool) of nalatenschappen (tool). Het onderzoek laat zien dat bijna driekwart van de vermogenden geeft aan goede doelen. Veel vermogenden houden bij hun vermogensopbouw al rekening met volgende generaties of goede doelen. De meeste vermogenden (81%) geven dat vermogen aan hun kinderen. Ongeveer 20% is ook van plan om te schenken aan goede doelen.

Geld blijft aan de strijkstok hangen

Een klein deel van de vermogenden geeft dus niet aan goede doelen. Meestal zetten ze zich dan wel op een andere manier in voor het goede doel. Dit kan bijvoorbeeld door actief te zijn als vrijwilliger of door plaats te nemen in het bestuur van een organisatie. Daarnaast geven vermogenden vaak niet aan goede doelen omdat naar hun mening te veel van het geld niet op de juiste manier wordt besteed en aan de strijkstok blijft hangen. Verder geven vermogenden ook als reden aan dat ze het geld liever op een andere manier besteden.