Mensen moeten goede doelen meer in testament opnemen

Recent hebben verschillende goede doelen het platform toegift.nl opgericht. Dit platform moet mensen aanmoedigen om het gesprek met familieleden aan te gaan over het opnemen van een goed doel in het testament.

6 december 2017 | Door redactie

Uit onderzoek van onderzoeksbureau The Choice blijkt dat twee op de drie Nederlanders erover denkt om goede doelen in het testament op te nemen. Het is echter niet eenvoudig om dit onderwerp bespreekbaar te maken. Voor 28% van deze groep Nederlanders is het nalaten aan een goed doel geen geschikt onderwerp om met familie of vrienden te bespreken. Om het taboe rond dit onderwerp weg te nemen, is de nalatenschapscampagne ‘toegift’ gelanceerd. 

Inkomsten uit nalatenschappen nemen toe

De inkomsten uit nalatenschappen zijn steeds belangrijker voor uw organisatie. Uit gegevens van het Bureau Nalatenschappen blijkt dat de inkomsten jaarlijks toenemen. In 2015 bedroeg de opbrengst uit nalatenschappen nog € 61,4 miljoen. Deze inkomsten zijn in 2017 al gestegen tot € 77,7 miljoen. Het is dus belangrijk om mensen goed te informeren over hoe mensen geld of spullen kunnen nalaten en aan welke goede doelen. Uw organisatie kan op de website toegift.nl meer informatie vinden over het opnemen van goede doelen in het testament.