Minder leden en donateurs grote goede doelen

12 oktober 2016 | Door redactie

Grote goede doelen lijken draagvlak te verliezen in de samenleving. In 2015 liep het aantal leden en donateurs met bijna 7% terug ten opzichte van het jaar ervoor. Kleine organisaties doen het juist erg goed. Het aantal leden en donateurs steeg voor deze organisaties namelijk met 8%. Dit blijkt uit een recent rapport van Goede Doelen Nederland.

Goede Doelen Nederland publiceert elk jaar een rapport (pdf) over de ontwikkelingen bij fondsenwervende instellingen. Het gaat hierbij om een sectoronderzoek bij de leden van Goede Doelen Nederland. Hieruit blijkt dat de grote goede doelen leden en donateurs aan het verliezen zijn (een daling van zo’n 6,7%). De grote verliezers zijn organisaties op het gebied van internationale samenwerking en welzijn & cultuur.

Flinke achteruitgang inkomsten kleine organisaties

De grote organisaties hebben hun inkomsten wel licht zien stijgen (+3,6%). Kleine organisaties zijn er qua inkomen juist flink op achteruitgaan, zij hebben te maken met een daling van bijna 9%. Dit komt vooral door het verschil in inkomstenbronnen tussen grote en kleine organisaties. Kleine organisaties zijn voor maar liefst 75% afhankelijk van fondsenwerving. Die inkomsten uit fondsenwerving zijn echter bijna 4% teruggelopen. Grote organisaties profiteren veel meer van subsidies (34% tegen 5% voor de kleine organisaties) en contributies (11% tegen 2% voor de kleine organisaties). Er bestaat dus een groot verschil tussen de bron van inkomsten tussen grote en kleine organisaties.