Moeite doen om ook de tweede donatie binnen te halen

6 juni 2018 | Door redactie

Het is niet eenvoudig om een donateur ook aan uw organisatie te binden. Een tweede donatie is vaak een teken dat donateurs wel blijven hangen. Maar hoe zorgt uw organisatie ervoor dat het niet blijft bij een eenmalige gift, maar dat een donateur ook een tweede donatie en meer doet?

Donaties zijn een belangrijke inkomstenbron voor uw organisatie. Bij het werven van donateurs is het niet alleen belangrijk om te kijken naar de eerste donatie, maar ook naar de tweede donatie van een nieuwe donateur. Na een tweede donatie blijven donateurs namelijk vaak hangen bij uw organisatie (vaste donateur (tool)). Dit blijkt ook uit het recente onderzoek van het Fundraising Effectiviness Project. Uit dat onderzoek komt naar voren dat van de nieuwe donateurs slechts 19% ook een tweede donatie doet. Heeft een donateur uiteindelijk een tweede donatie gedaan, dan blijft in 63% van die gevallen de donateur ook hangen bij uw organisatie. 

Donateur in het zonnetje

Uiteraard kan uw organisatie stimuleren dat een donateur nog een tweede donatie doet. Dat begint al heel simpel met het bedanken van de donateur na de eerste donatie. Binnen 24 uur moet de donateur een reactie ontvangen. Op die manier zet uw organisatie de donateur in het zonnetje. Het kan ook helpen om nieuwe donateurs een welkomstpakket te sturen en een contactpersoon aan te wijzen. Daarnaast moet uw organisatie in contact blijven met de donateur. Communiceer regelmatig over de stand van zaken binnen uw organisatie. Dit kan bijvoorbeeld via een nieuwsbrief, maar ook evenementen zorgen voor meer betrokkenheid bij de donateur. 

Betrokken bij non-profitorganisatie

Een donateur wil niet alleen maar geld storten, maar ook steeds vaker betrokken worden bij de organisatie. Dit kan bijvoorbeeld door donateurs in te zetten als vrijwilliger of mee te laten doen bij een inzamelingsactie of campagne. De nieuwe donateur raakt daardoor op een andere manier betrokken bij uw organisatie en dat heeft wellicht invloed op de donatie. Het is meestal niet zo dat het geldt door de hiervoor genoemde punten vanzelf binnenstroomt. Uw organisatie moet wel echt vragen om die tweede donatie. Een betrokken donateur kan zo’n verzoek meestal toch niet afwijzen.