Nalatenschappen belangrijk voor goede doelen

9 juli 2014 | Door redactie

Uit onderzoek van de Volkskrant onder de 40 grootste goede doelen blijkt dat erfenissen een steeds belangrijkere rol spelen bij hun inkomsten. Ondanks dat er vorig jaar minder donaties binnenkwamen, stegen de inkomsten uit erfenissen met 10,6%. U doet er dus goed aan om binnen uw fondsenwervingsplan aandacht te schenken aan nalatenschappen.

Het onderzoek van de Volkskrant laat zien dat de totale inkomsten van de goede doelen vorig jaar met 1,8% zijn gestegen. Dit komt met name door de stijging van de inkomsten uit nalatenschappen. Er is over de laatste tien jaar zelfs een stijgende lijn te zien van deze inkomstenbron voor goede doelen en dit zet naar verwachting de komende jaren gestaag door. Donateurs vormen nog steeds de grootste bron van inkomsten. Hun donaties vormen 60% van de inkomsten, gevolgd door nalatenschappen met ongeveer 25%. De rest van de inkomsten komt uit de verkoop van eigen artikelen en speciale sportacties. 

Erfenissen in fondsenwervingsplan

Het is dus niet vreemd dat goede doelen steeds meer hun pijlen richt op erfenissen. Sinds 2006 hoeft uw organisatie, als u een ANBI bent, ook geen belasting meer af te dragen over de verkregen erfenissen. De inkomsten uit nalatenschappen kunnen echter schommelen, maar dit maakt het niet minder interessant voor uw organisatie om zich te richten op deze bron van inkomsten in haar fondsenwervingsplan.