Nederlanders zijn steeds minder vrijgevig

26 april 2017 | Door redactie

In 2015 werd er in totaal ruim € 5,7 miljard aan goede doelen gegeven. Gemeten in een percentage van het inkomen betekent dit een afname van de vrijgevigheid in Nederland. Dit blijkt uit het recente tweejaarlijkse onderzoek Geven in Nederland van de Vrije Universiteit.

Het behalen van de doelen van uw organisatie is voor een groot deel afhankelijk van de vrijgevigheid van anderen. Uw organisatie heeft daarvoor immers inkomsten nodig. De laatste jaren is het bedrag van de giften toegenomen. Het totaalbedrag aan giften van huishoudens, nalatenschappen, fondsen, bedrijven en kansspelen kwam in 2015 uit op € 5,7 miljard. Het percentage van het bruto binnenlands product (bbp) dat naar goede doelen gaat, is echter gedaald van 0,96% in 1999 naar 0,77% in 2015.

Geefbereid in Nederland is afgenomen

Volgens de onderzoekers is de daling van de vrijgevigheid voor een deel te verklaren door veranderingen in de samenstelling van de Nederlandse bevolking. Daarnaast zijn Nederlanders tegenwoordig minder opofferingsgezind en minder emotioneel betrokken bij mensen die het minder hebben. In 2004 gaf nog zo’n 80% op verzoek geld aan een goed doel, maar dat is in 2016 nog slechts 53%. Uit deze cijfers blijkt dat minder mensen bereid zijn om te geven waardoor ook de fondsenwerving minder effectief is.