Nieuwe erkenningsregeling goede doelen in 2016

2 december 2015 | Door redactie

Vanaf 1 januari 2016 geldt de nieuwe erkenningsregeling voor goede doelen, die onderdeel is van het nieuwe validatiestelsel filantropie. Goede doelen die lid zijn van Goede Doelen Nederland en het Instituut Fondsenwerving (IF) of die zich aanmelden bij het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) zullen als eerste met de erkenningsregeling te maken krijgen.

De Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) is bezig met de ontwikkeling van een validatiestelsel filantropie om te komen tot een transparante en effectieve sector met goed toezicht. Onderdeel hiervan is een erkenningsregeling voor goede doelen, die Goede Doelen Nederland en IF hebben uitgewerkt. Deze erkenningsregeling vervangt de bestaande keurmerken (CBF-Keur, RfB-keur en het Keurmerk Goede Doelen). Afhankelijk van de grootte van uw organisatie moet u straks aan bepaalde normen voldoen (tools) om een erkende organisatie te zijn. De normen zijn door de sector zelf samengesteld en worden pas definitief als de deelnemende brancheorganisaties ermee akkoord gaan. 

Toezicht wordt verbreed

Om er zeker van te zijn dat uw organisatie (nog steeds) voldoet aan de normen, wordt het toezicht op de naleving ervan verbreed. Voor fondsenwervende organisaties zal het CBF de rol van toezichthouder op zich nemen. Er wordt dan onder andere gelet op de wijze van bestuur, de wijze van inkomstenverwerving en de besteding van middelen.
Meer over de nieuwe erkenningsregeling kunt u vinden op de speciale website