Normen erkenningsregeling zijn op punten gewijzigd

Uw organisatie moet voldoen aan bepaalde normen om in aanmerking te komen voor de erkenningsregeling van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Recent heeft de Commissie Normstelling deze normen op bepaalde punten aangepast. De nieuwe normen gaan gelden per 10 februari 2021.

18 november 2020 | Door redactie

Het CBF maakt gebruik van zogenoemde toetsingsnormen om te bepalen of de organisatie van uw goede doel op orde is. De toetsingsnormen bestaan uit harde normen (eisen ten aanzien van de missie, de beschikbare middelen, activiteiten, belangenverstrengeling en het afleggen van verantwoording) en zachte normen (ontwikkel- en bespreekpunten om verder te professionaliseren). De normen zijn afhankelijk van de grote van uw organisatie. Grotere organisatie die vallen onder categorie C en D krijgen met de grootste veranderingen te maken.

Vorm van financieel beheer

Een belangrijke wijziging heeft betrekking op de Richtlijn Financieel Beheer. Deze richtlijn is opgesteld door Goede Doelen Nederland en moest de kwaliteit van het financiële beleid en de uitvoering daarvan verbeteren. De Commissie Normstelling schrapt deze richtlijn uit de toetsingsnormen, omdat het niet past binnen de onafhankelijke positie van de erkenningsregeling van het CBF. De controle op regels uit deze richtlijn bleek in de praktijk ook erg lastig. In de toetsingsnormen komt wel te staan dat uw organisatie een vorm van financieel beheer moet hebben, die inzicht geeft in de relatie met toekomstige inkomsten en uitgaven. Een liquiditeitsprognose kan daarbij een handig hulpmiddel zijn.

Beloning van bestuurders van goede doelen

Daarnaast heeft de commissie nog gekeken naar de beloning van bestuurders van goededoelenorganisaties. Vermogensbeheer kan ervoor zorgen dat de functie van bestuurder zwaarder wordt. Dit aspect is nu ook meegenomen in de toetsingsnormen. Deze wijziging zorgt er echter niet voor dat de beloning van een bestuurder hoger kan zijn dan afgesproken in de Wet normering topinkomens (WNT). Voor alle goede doelen geldt dat de bepalingen die over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn geschrapt. Dit op verzoek van de branchevereniging Partin. Verder gaat het om redactionele wijzigingen en verduidelijkingen die geen grote invloed hebben op de werkwijze van uw organisatie.