Onderzoek naar nieuwe rechtsvorm sociale onderneming

Op dit moment is er geen speciale rechtsvorm voor organisaties met sociale of maatschappelijke doelen. Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat heeft laten weten dat het kabinet laat onderzoeken of de introductie van een nieuwe rechtsvorm wenselijk is.

29 mei 2019 | Door redactie

Sociale organisaties zijn belangrijk voor het aanpakken van vraagstukken op het gebied van zorg, onderwijs, energie, klimaat en veiligheid. Op dit moment moeten deze organisaties een keuze maken uit de bestaande rechtsvormen. Een nieuwe rechtsvorm is echter wenselijk. Die biedt namelijk meer erkenning en herkenning en moet sociaal ondernemerschap stimuleren. De introductie van een nieuwe rechtsvorm heeft wel grote juridische gevolgen. Op dit moment is het lastig om alle implicaties van een nieuwe rechtsvorm te overzien. Het kabinet wil daarom eerst aanvullend onderzoek laten doen en mogelijk nieuwe varianten verkennen.

Code Sociale Ondernemingen verankeren

De verkenning van een nieuwe rechtsvorm is het gevolg van een initiatiefnota van Tweede Kamerlid Bruins. Eind september is deze nota ingediend bij het kabinet. In deze nota verzocht hij het kabinet om een nieuwe rechtsvorm in te voeren: de besloten vennootschap met maatschappelijke status (b.v.m.). Daarnaast vroeg hij het kabinet om te kijken of de zogenoemde Code Sociale Ondernemingen wettelijk te verankeren is, net zoals de Corporate Governance Code.

Aparte rechtsvorm voor sociale ondernemers

In veel andere landen van de Europese Unie bestaat al wel een aparte rechtsvorm voor sociale organisaties. Op dit moment kiezen veel sociale ondernemers in Nederland voor een bv. Een sociale organisatie is enerzijds geen pure bv, maar sluit anderzijds ook niet volledig aan bij goede doelen die afhankelijk zijn van donaties en subsidies. De nieuwe rechtsvorm moet dus een soort van tussenvorm worden.