Opzeggen vast donateurschap moet simpel en snel

19 januari 2022 | Door redactie

Jongeren doneren significant vaker eenmalig dan ouderen. Dit blijkt uit onderzoek van DirectResearch in opdracht van Stichting Donateursbelangen. Is er wel een vast donateurschap, dan moet het opzeggen wel simpel en snel te regelen zijn.

Stichting Donateursbelangen is een onafhankelijke organisatie die gewenst gedrag ten aanzien van donateurs nastreeft. DirectResearch heeft in opdracht van deze stichting onderzoek gedaan bij Nederlanders van 18 jaar en ouder, die het afgelopen jaar hebben gedoneerd. Bijna drie op de vijf van de ondervraagden geeft aan dat het goed is dat er nu een organisatie is die de belangen behartigt van de donateurs. Het onderzoek geeft op bepaalde punten een goed beeld van wat er bij donateurs leeft.

Meer eenmalig doneren

De manieren van doneren is de laatste jaren aan het veranderen. Uit het onderzoek blijkt dat ruim de helft (52%) van de ondervraagden het afgelopen jaar eenmalig heeft gedoneerd aan goede doelen. Jongeren (18 tot en met 30 jaar) kiezen vaker voor een eenmalige donatie dan ouderen (41 tot en met 55 jaar en ouder dan 66 jaar). Een derde van de ondervraagden is een vaste donateur. Daarnaast is een op de vijf zowel vaste donateur als eenmalige donateur. Ouderen (ouder dan 56 jaar) doen dit laatste vaker dan jongeren (31 tot en met 40 jaar).

Op de hoogte blijven van goede doel

Bijna de helft van de ondervraagden (45%) vindt het belangrijk dat ze op de hoogte worden gehouden van de activiteiten van het goede doel. De nieuwsbrief per e-mail heeft daarbij de voorkeur (75%). Daarnaast geven de ondervraagden ook aan dat ze op de hoogte gehouden willen worden via de website (22%), via social media (22%) en per post (14%). Bij voorkeur ontvangen de ondervraagde donateurs deze informatie maandelijks (54%). Voor sommige donateurs heeft wekelijks (12%) of jaarlijks (27%) de voorkeur.

Opzeggen van vast donateurschap

DirectResearch (pdf) heeft ook gekeken naar het proces van opzeggen. Het afgelopen jaar heeft 12% wel eens een vast donateurschap opgezegd. Dit proces was voor 30% van deze opzeggers moeilijk. De meeste van de ondervraagden (85%) zijn het er in ieder geval mee eens dat het opzeggen van een vast donateurschap simpel en snel te regelen moet zijn. Vooral ouderen (ouder dan 56 jaar) vinden dat het opzeggen simpel en snel moet kunnen. Jongeren (31 tot en met 40 jaar) vinden dat iets minder belangrijk.