Per 1 juli eerste overgang naar nieuw keurmerk

6 april 2016 | Door redactie

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) heeft recent haar bestaande keurmerkhouders geïnformeerd over de overstap naar de nieuwe erkenningsregeling. Vanaf 1 juli kunnen de eerste erkende organisaties het nieuwe keurmerk gaan voeren.

De nieuwe erkenningsregeling voor goede doelen is per 1 januari 2016 ingegaan. Er geldt echter nog wel een ingroeiperiode. Het CBF is op dit moment dan ook druk bezig met het implementeren van deze regeling. Om de overgang soepel te laten verlopen, hebben de bestaande keurmerk- en certificaathouders van het CBF een brief ontvangen over de overgangsprocedure. Het CBF heeft grote organisaties ook gevraagd om een ‘self-assessment’ in te vullen. Stuurt uw organisatie de gegevens uiterlijk 1 mei terug, dan stuurt het CBF vóór 1 juli een reactie. Erkende organisaties kunnen dan per 1 juli gebruikmaken van het keurmerk.

Harde normen en open bespreekpunten

De vragen uit het ‘self-assessment’ gaan in op de nieuwe normen uit de erkenningsregeling. Deze normen (tool) zijn afhankelijk van de indeling in een bepaalde categorie. De totale baten van uw organisatie zijn bepalend voor de categorie. Het CBF zal een terugkoppeling geven over de behaalde resultaten van uw organisatie en maakt daarbij onderscheid in harde normen en meer open bespreekpunten. Uw organisatie kan daar ook van profiteren, omdat vergelijken met andere organisaties makkelijker is. De nieuwe normen geven uw organisatie namelijk spiegelinformatie, zodat snel duidelijk is waar verbeteringen mogelijk zijn. De nieuwe erkenningsregeling moet ook meer kleine organisaties gaan binden.