Pinnen bij collectes aan de deur levert meer op

Stuur collectanten voortaan met een pinapparaat langs de deuren, want dat levert u veel meer op. Uit een proef blijkt dat een groot deel van de giften wordt gepind en dat het gepinde bedrag gemiddeld vijf keer zo hoog is dan een contante gift.

30 maart 2015 | Door redactie

Een veelgehoorde reactie bij collectes aan de deur is dat de bewoner geen kleingeld in huis heeft en dus niets kan geven. Stichting Collectenplan heeft daarom in samenwerking met Payleven pinapparaten ter beschikking gesteld aan landelijk collecterende goede doelen. En dat wierp zijn vruchten af, want tijdens een proef met collectanten van het Prinses Beatrix Spierfonds en de Dierenbescherming werd 20% van de giften gepind met een gemiddeld bedrag van ruim € 5 per gift. De komende tijd zullen steeds meer landelijk collecterende goede doelen collecteren met pinapparaat. Elk goed doel krijgt vijftig pinapparaten ter beschikking en mag die naar eigen wens verdelen over het land. 

Pinnen is ook veiliger

Door donateurs de mogelijkheid te geven om te kunnen pinnen bij collectes, kunt u effectiever fondsen werven via collectes. Het is bovendien een stuk veiliger voor de collectant, die niet meer met een volle collectebus over straat hoeft. Vergeet niet dat uw organisatie een vergunning van de gemeente nodig heeft om aan de deur te kunnen collecteren. Daarnaast moet elke collectant zich kunnen identificeren, zodat de donateur weet dat zijn gift goed terechtkomt.