Privacyregels niet uit het oog verliezen

5 april 2017 | Door redactie

Uw organisatie moet zorgvuldig omspringen met privacygevoelige informatie. Volgend jaar krijgt u ook nog eens te maken met nieuwe privacyregels. Zorg er daarom voor dat privacy hoog op uw agenda staat.

Uw organisatie krijgt de nodige persoonsgegevens te verwerken. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de gegevens van werknemers en vrijwilligers van uw organisatie, donateurs en klanten (zoals patiënten in een ziekenhuis). Het is belangrijk om zorgvuldig met deze gegevens om te gaan. Uit het rapport (pdf) van het Nederlandse Donateurspanel (NDP) van september 2016 bleek al dat de respondenten er het meeste vertrouwen in hebben dat organisaties in de non-profitsector goed omgaan met persoonsgegevens en andere privacygevoelige informatie. Er is minder vertrouwen in webwinkels, landelijke winkelketens, telefonie- en internetbedrijven en aanbieders van sociale media.

Voldoende aandacht voor compliance

Privacy moet hoog op de agenda van uw organisatie blijven staan. Op dit moment geldt namelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens nog de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP), maar die gaat in 2018 plaatsmaken voor de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dat heeft de nodige gevolgen voor uw organisatie. Dit betekent bijvoorbeeld dat organisaties straks met documenten moeten kunnen aantonen dat zij passende en doeltreffende maatregelen hebben genomen om de privacyregels te waarborgen. Uw organisatie moet daar nu al maatregelen voor nemen.
Over de nieuwe privacyregels en het belang van compliance leest u meer in het aprilnummer van Bestuur Rendement. Nog geen abonnement? Vraag dan nu een proefabonnement aan!