Samen werken aan de toekomst van uw initiatief

Een goed idee of initiatief is vaak niet het probleem, maar hoe maakt u er een succes van? Om dat voor elkaar te krijgen, is het platform Goed Goed Doen opgezet. Dit non-profitplatform moet starters helpen en ondersteuning op maat bieden.

13 maart 2019 | Door redactie

Het oprichten van een non-profitorganisatie is nog niet zo eenvoudig. Het start natuurlijk in eerste instantie met een goed idee of initiatief. Bij het verder uitwerken van een idee of initiatief komen er veel verschillende zaken op u af. Het maken van keuzes is noodzakelijk om uw organisatie in de steigers te zetten. Het recent opgerichte non-profitplatform helpt daarbij en wil op die manier sociale en duurzame innovatie in Nederland stimuleren. 

Meetups om elkaar beter te leren kennen

Om kennis te maken en de initiatieven beter te leren kennen, organiseert het platform meetups. Op 27 maart 2019 is de eerste meetup. U kunt zich gratis aanmelden voor deze meetup. Naar aanleiding van deze eerste meetup zal het platform vier initiatieven uitkiezen. Nieuwe initiatieven moeten aan de volgende criteria voldoen:

  • impact first: eventuele inkomsten zijn bijzaak en worden alleen gebruikt voor de organisatieontwikkeling;
  • het initiatief is startend: de financiën zijn nog niet rond en het werk is nog niet geoperationaliseerd;
  • de initiatiefnemers zijn gemotiveerd en bereid om alles uit de kast te halen om de dromen te verwezenlijken.

Het platform gaat helpen om samen met de initiatiefnemers een plan van aanpak op te stellen en biedt ondersteuning op maat.

Meedenken over begroting voor nieuw initiatief

Hoe gaat het platform te werk? Het opstarten van een initiatief is natuurlijk niet gratis. Als eerste zullen experts in resourcemanagement en fondsenwerving meedenken over de begroting. De kosten voor de uitvoerende werkzaamheden van het platform komen ook in de begroting te staan. Daarnaast zal de creatieve afdeling meedenken over het concept voor het initiatief en de financieringsbehoefte. Als het financiële plaatje rond is, kunt u aan de slag met het uitwerken van het initiatief.