Stijgende lijn donateursvertrouwen houdt aan

22 februari 2017 | Door redactie

In het laatste kwartaal van 2016 is het donateursvertrouwen weer verder gestegen en komt daardoor uit op -16 (derde kwartaal: -17). Het vertrouwen in goede doelen is dus iets minder negatief geworden. Dit blijkt uit het recente rapport van het Nederlandse Donateurspanel (NDP).

De index voor het donateursvertrouwen (pdf) geeft aan of het beter of slechter gaat met het vertrouwen in goede doelen. Het NDP bepaalt dat op basis van de volgende drie factoren: het geefklimaat, de geefbereidheid en de ontwikkeling van het imago van goede doelen. In 2016 laat dit donateursvertrouwen een stijgende lijn zien. Dat is goed nieuws voor uw organisatie, want uiteindelijk moet u dat ook gaan merken bij het werven van fondsen voor uw goede doel. 

Vertrouwen groeit onder jongeren

Het NDP heeft ook onderzoek gedaan naar het vertrouwen in organisaties per leeftijdscategorie. De respondenten kregen de vraag of ze meer vertrouwen hebben gekregen in goede doelen. Van degenen die méér vertrouwen hebben gekregen, bleek 55% jonger dan 30 jaar, 16% tussen de 30–39 jaar, 19% tussen de 40–49 jaar, 5% tussen de 50–59 jaar en 5% was 60 jaar en ouder. Het vertrouwen is dus vooral gegroeid bij de jongeren. Daarnaast heeft 70,3% van de respondenten aangegeven dat zij de komende twaalf maanden hetzelfde gaan doneren. Slechts 14,8% van de respondenten zal minder gaan doneren. Het is aan uw organisatie om de andere respondenten, die niet weten of ze gaan doneren, toch mee te krijgen.