Stijgende lijn voor inkomsten uit fondsenwerving in Europa

3 januari 2018 | Door redactie

In de vijftien Europese landen die deelnamen aan het onderzoek van The European Fundraising Association (EFA) is een stijging te zien van de inkomsten uit fondsenwerving. Het aantal donateurs nam echter slechts in minder dan de helft van de landen toe.

Zonder voldoende inkomsten kan uw organisatie de doelstellingen niet behalen. Goede fondsenwerving is daarbij erg belangrijk. Het onderzoek van EFA (pdf) laat zien dat de inkomsten uit fondsenwerving in vrijwel alle deelnemende landen een stijging laten zien. Dit is waarschijnlijk het gevolg van de groei van de economie, technologische ontwikkelingen, toename van het gebruik van sociale media en professionalisering van de sector.

Toenemende kosten zijn grootste zorgpunt

Dit betekent echter niet dat daardoor ook het aantal donateurs is gestegen. Het aantal donateurs nam in minder dan de helft van de landen toe. Online doneren, nieuwe online platforms en peer-to-peer fondsenwerving moeten jongeren overhalen om goede doelen te ondersteunen. Het grootste zorgpunt voor goede doelen is de toenemende kosten voor fondsenwerving. Het publieksvertrouwen en de nieuwe EU-regels rondom gegevensbescherming staan op de tweede en derde plaats.