Stijging inkomsten en bestedingen goede doelen in 2019

De totale inkomsten van goede doelen zijn met 4% gestegen ten opzichte van 2018. Uit het onderzoek ‘feiten en cijfers goede doelen 2019’ van Goede Doelen Nederland blijkt dat de totale inkomsten van deelnemende goede doelen uitkomen op bijna € 3,1 miljard. Daarnaast hebben deze goede doelen 9% meer besteed aan maatschappelijke doelen (doelbesteding).

9 december 2020 | Door redactie

Begin oktober maakte Goede Doelen Nederland al de eerste cijfers voor grote goede doelen bekend. Aan het gehele onderzoek deden 177 goede doelen mee. De inkomsten zijn dus in 2019 verder gestegen. De stijging was te zien bij alle organisaties, maar wel het meest bij de grote organisaties (een stijging van 5%). Het is wel belangrijk om te melden dat in deze cijfers nog geen rekening is gehouden met de gevolgen van de coronacrisis. Per 31 december 2019 was dat nog niet bekend en dus staat dat niet in de jaarrekeningen van 2019.  

Veel steun van particulieren

Particulieren zijn een belangrijke inkomstenbron voor kleine en grote goede doelen (34%). In 2019 zijn de inkomsten met 4% gestegen ten opzichte van 2018. De inkomsten van particulieren kwamen daardoor in 2019 uit op € 1.041 miljoen. Goede doelen halen de meeste inkomsten bij particulieren binnen via giften en donaties. Deze inkomsten zijn in 2019 met 4,5% gestegen ten opzichte van 2018. In alle aandachtsgebieden was een stijging waar te nemen, behalve in de kunst & cultuur en religie & levensbeschouwing. Daarnaast zijn de ontvangen nalatenschappen ongeveer een kwart van de inkomsten van particulieren.

Maatschappelijke steun in 2019

Goede doelen kunnen niet zonder leden/donateurs, vrijwilligers en collectanten. Het onderzoek feiten en cijfers (pdf) heeft deze maatschappelijke steun ook op een rijtje gezet. In 2019 was een lichte daling waar te nemen van het aantal leden en donateurs (-2%). Deze daling kwam door minder leden en donateurs bi grote organisaties. Het aantal vrijwilligers stijgt met 24% ten opzichte van 2018 en komt uit op 675.942. De meeste vrijwilligers zijn te vinden in het aandachtsgebied welzijn (86%). Goede doelen zien ook een kleine daling van het aantal collectanten in 2019, dat daalt met 4% ten opzichte van 2018 en komt uit op 550.890.