Tijd om te bouwen aan betere relatie donateur

30 november 2016 | Door redactie

De betrokkenheid van de donateur moet centraal staan bij uw organisatie. Hiervoor is creativiteit nodig en moet innovatie van uw organisatie bovenaan de agenda staan. Dit blijkt uit een recent onderzoek van het ING Economisch Bureau.

ING geeft in het rapport ‘Van donatie naar relatie’(pdf) aan dat de inkomsten van goede doelen sinds 2015 weer stijgen. Over de afgelopen twintig jaar zijn deze inkomsten echter nauwelijks gegroeid. Ongeveer 67% van de 50.000 ondervraagden geeft aan weinig vertrouwen te hebben in goede doelen. Het is voor uw organisatie dus belangrijk om de donateurs over de streep te trekken. Dit doet uw organisatie door te innoveren en meer samen te werken met bedrijven, donateurs en vrijwilligers.

Vijf kansen voor een betere relatie

Er zijn voor u voldoende kansen om de relatie met de donateur te verbeteren. Uit het onderzoek komen de volgende vijf kansen naar voren:

  • van reputatie naar innovatie: innoveren en experimenteren moet een vast onderdeel van uw organisatie zijn;
  • van donatie naar relatie: betrokkenheid van de donateur moet bij uw organisatie centraal staan en niet de gift. Loyaliteit levert namelijk op termijn meer op;
  • van kosten naar impact: het gaat om de grootste maatschappelijke impact en niet om het laagste kostenniveau;
  • van oprecht naar bestaansrecht: uw organisatie moet slim gebruikmaken van nieuwe technologieën. Het is belangrijk om te weten waar uw organisatie goed in is en wat anderen beter kunnen doen;
  • van liefdadigheid naar nieuwe zakelijkheid: uw organisatie moet transparant en ‘in control’ zijn op het gebied van financiën, risicomanagement en impact. Dit zorgt ervoor dat uw organisatie meer geld kan ophalen.

Het is dus belangrijk dat uw organisatie de donateur als klant gaat benaderen. De donateur moet waar krijgen voor zijn geld. Dit is mogelijk door een duidelijke tegenprestatie te geven of een bijzondere service.