Tips om risico’s terrorismefinanciering te voorkomen

10 november 2021 | Door redactie

Het is niet de bedoeling dat stichtingen of verenigingen worden gebruikt voor de financiering van terrorisme. De overheid probeert er alles aan te doen om dat te voorkomen. Het Ministerie van Financiën heeft een factsheet ontwikkeld met tips om de risico’s op misbruik voor terrorismefinanciering te beperken.

Uit risicoanalyses blijkt dat terroristen stichtingen en verenigingen gebruiken om geld in te zamelen of door te sluizen, propaganda te verspreiden of te rekruteren.  De overheid wil deze non-profit organisaties (NPO’s) bewust maken van dit risico en handvatten bieden om daarmee om te gaan en initiatief te nemen om de risico’s te beperken. Het Ministerie van Financiën heeft daarom een factsheet ontwikkeld met meer informatie en tips hierover. Goede Doelen Nederland, partners van de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) en het Centraal Bureau Fondsenwerving (SBF) hebben input gegeven voor deze factsheet.

Verhoogd risico bij klein aantal organisaties

Het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum (WODC) heeft onderzoek gedaan naar deze terrorismefinanciering en daaruit blijkt dat bij een klein aantal stichtingen of andere rechtsvormen die een goed doel nastreven in Nederland en in het buitenland een verhoogd risico bestaat op terrorismefinanciering. Dit heeft grote gevolgen voor de non-profitsector. In de factsheet staan suggesties die NPO’s moeten helpen om de risico’s op terrorismefinanciering te beperken. Het gaat om de volgende punten:

  • Ken en monitor de risico’s.
  • Zorg dat de bedrijfsvoering op orde is.
  • Onderschrijf bepaalde codes of richtlijnen.
  • Sluit aan bij een koepel-/brancheorganisatie.
  • Stel de organisatie onder actief toezicht door een CBF-Erkenning aan te vragen.
  • Vraag de fiscale ANBI-status aan.
  • Meld verdachte organisaties.

Meer informatie over deze punten is te vinden in de factsheet (pdf).

Bijlagen bij dit bericht