Tips opbouwen relatie met face-to-face fondsenwerving

Gebruikt uw organisatie het kanaal face-to-face voor fondsenwerving, dan moet u dat duurzaam en toekomstgericht inrichten. Dit blijkt uit de recent gepubliceerde adviesnotitie. In deze adviesnotitie zijn verschillende adviezen gegeven voor het op een juiste manier inrichten van uw fondsenwerving via face-to-face.

24 november 2021 | Door redactie

De inrichting van het kanaal face-to-face is van belang voor een goede beleving en merkperceptie door de donateur. Met een goede invulling van dit kanaal kan uw organisatie een duurzame relatie met de donateur opbouwen. De adviesnotitie geeft inzicht, handvatten en adviezen over het op een juiste manier inzetten van dit kanaal. Het gaat daarbij zowel om fondsenwervingsbureaus als het zelf verzorgen van de fondsenwerving door uw organisatie. 

Een goede eerste indruk maken

In de adviesnotitie zijn 10 adviezen gegeven voor het goed inrichten van face-to-face fondsenwerving. Het gaat daarbij om de volgende adviezen:

  • Maak van de werver jouw ambassadeur: de werver is het gezicht van uw goede doel. De werver moet van het eerste contactmoment met de donateur een goede ervaring maken.
  • Selecteer locaties waar geworven kan worden op basis van kwantitatieve en kwalitatieve bijdragen: is werving het beste op straat, door-to-door, bij een evenement of in een winkel?
  • Hanteer de juiste ‘key performance indicators’ (KPI’s): uw organisatie moet beslissingen op basis van de juiste KPI’s.  
  • Kruisbestuiving tussen ambassadeurs en de organisatie: uw organisatie moet weten wat er op de werkvloer speelt en hoe het daar allemaal werkt.
  • Waardeer ieder gesprek met de donateur en stel de donateur centraal:  een goede eerste indruk is belangrijk. Luisteren naar en leren van de donateur is daarbij belangrijk.
  • Kwaliteitswaarborging en afspraken maken met de bureaus: het is zonde als donateurs na een paar maanden weer weglopen. Kwaliteit leveren bij de eerste kennismaking is dus belangrijk.
  • Verwelkomen van nieuwe donateurs: zorg voor een goed welkomsttraject voor nieuwe donateurs.
  • Positieve PR en intern draagvlak genereren: deel positieve berichten, maar zorg ook voor een goede afhandeling van klachten.
  • Doorontwikkelingen binnen het kanaal: kijk altijd naar nieuwe manieren van werven en andere proposities. Uw organisatie moet zich blijven ontwikkelen en innoveren.   
  • Wees een inspirerende face-to-face manager: zorg voor het inspireren van uw werknemers en het actief ondersteunen van de werving.

Deze adviezen zijn uitgebreid uitgewerkt in de adviesnotitie (pdf) ‘Duurzame relaties via face tot face fondsenwerving’.