Toekomst giftenaftrek ligt bij nieuwe kabinet

15 februari 2017 | Door redactie

Het is aan het nieuwe kabinet om zich te buigen over de conclusies uit de evaluatierapporten over de giftenaftrek en de fiscale regels voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) en sociaal belang behartigende instellingen (SBBI’s). Recent heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën deze rapporten naar de Tweede Kamer gestuurd.

De evaluatie van de giftenaftrek en de ANBI-praktijk bestaat uit drie rapporten: evaluatie van de  giftenaftrek (door Dialogic), evaluatie van de algehele praktijk rondom ANBI’s en SBBI’s (ministerie van Financiën) en evaluatie van de uitvoering van de giftenaftrek (Belastingdienst). Uit het onderzoek van Dialogic volgt dat de giftenaftrek (tool) de totale omvang van de giften verhoogt van particulieren. De regeling is echter niet doelmatig, omdat het budgettaire beslag veel hoger ligt dan de mate waarin de giftenaftrek de giften verhoogt. Het is aan het nieuwe kabinet om te kijken of verbetering op het gebied van inhoud, uitvoering en communicatie mogelijk is. Daarbij is beleidscontinuïteit en -consistentie belangrijk.

Giftenaftrek is moeilijk te handhaven

Daarnaast heeft de Belastingdienst zelf nog kritisch gekeken naar de giftenaftrek. Volgens de ambtenaren is de giftenaftrek moeilijk te handhaven. Belastingplichtigen maken (bedoeld of onbedoeld) veel fouten bij het toepassen van de giftenaftrek. Voor de Belastingdienst is dat lastig te controleren door de gebrekkige informatiepositie. Er is geen contra-informatie aanwezig en de aangifte inkomstenbelasting is slechts beperkt bruikbaar als informatiebron.

ANBI krijgt steeds meer de status van ‘keurmerk’

Uit de evaluatie van de praktijk rond de ANBI’s en SBBI’s blijkt dat er een paar knelpunten zijn. De ANBI krijgt namelijk steeds meer de status van een ‘keurmerk’. Daarnaast is de complexiteit toegenomen en kan de open norm in de praktijk tot problemen leiden. De open norm zorgt namelijk voor veel vragen, onzekerheid en fouten. Voor de Belastingdienst is het ook lastig om buitenlandse ANBI’s te controleren en is het toezicht op ex-ANBI’s een knelpunt. Het is aan het volgende kabinet om de huidige ANBI-regeling tegen het licht te houden.