Tweede Kamer neemt motie aan over versterking rol CBF

27 juni 2018 | Door redactie

De Tweede Kamer heeft op 19 juni een motie aangenomen waardoor het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) een grotere rol krijgt bij de beoordeling van de integriteit van noodhulp- en ontwikkelingsorganisaties en hierover kan rapporteren.

Minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft de Tweede Kamer in een brief van 26 april 2018 geïnformeerd over voorgenomen maatregelen ter bestrijding van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij hulp- en ontwikkelingsorganisaties. Een van die maatregelen is de versterking van de rol van het CBF. Zo gaat het CBF de erkenningsregeling aanscherpen, normen aanpassen en een meldingsplicht introduceren

Versterkte toezichtrol CBF

Het CBF wil samen met de sector minimumnormen gaan opnemen in de erkenningsregeling en een expliciete meldingsplicht vastleggen in geval van ernstige misstanden. Met deze maatregelen zou het CBF de integriteitsystemen van hulporganisaties beter moeten kunnen toetsen. In reactie op de indiening van de motie benadrukte de minister dat het CBF een onafhankelijk toezichthouder is. Het is dus aan het CBF om aan te geven of het meer capaciteit nodig heeft.

Steekproefsgewijs praktijktoezicht

Tweede Kamerlid Becker heeft de regering via een tweede motie verzocht onderzoek te doen naar steekproefsgewijs praktijktoezicht, bijvoorbeeld in de vorm van onaangekondigde inspecties. Deze vorm van toezicht zou bij hulpprojecten kunnen bijdragen aan het signaleren en voorkomen van misstanden. Na aandringen van de minister heeft mevrouw Becker de motie aangehouden om de regering eerst een beetje tijd te geven om de voorgenomen maatregelen goed op poten te zetten.