Verschillen generaties van belang voor fondsenwerving

Het geefgedrag van mensen verschilt per generatie. De nieuwe generatie ouderen (babyboomers) denkt anders over doneren aan goede doelen dan de huidige ouderen (stille generatie). Uw organisatie zal hierop moeten inspelen voor de fondsenwerving. Dit blijkt uit een recent rapport van VOOR Fondsenwerving.

17 februari 2021 | Door redactie

VOOR Fondsenwerving brengt jaarlijks deze vergrijzingsupdate uit. Het doel is om inzicht te geven in de leeftijdsopbouw in Nederland en de kansen en uitdagingen voor uw organisatie. In Nederland zijn op dit moment 3.392.555 65-plussers (19%). De stille generatie (1925 – 1940) bestaat uit 795.375 mensen en de babyboom generatie (1940-1955) uit 2.570.467 mensen. Iedere generatie heeft zijn eigen waarden, normen en gedragingen en het is goed om dat mee te nemen bij uw fondsenwerving. Voor de fondsenwerving van uw organisatie moet worden bepaald: welke generatie wil uw organisatie aanspreken, hoe groot is het potentieel binnen deze groep op korte en lange termijn en wat waardeert deze generatie het meest in goede doelen? 

Kenmerken van een generatie

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat ouderen gemiddeld een groter deel van hun inkomen aan een goed doel doneren dan jongeren. Kijk daar ook eens naar bij uw organisatie. De kenmerken van de generatie kunnen van belang zijn voor uw fondsenwervingscampagne. Zo hecht de stille generatie waarde aan trouw en gewoonte. Ze doneren dus vaak al voor een langere periode aan een goed doel. Babyboomers staan er toch anders in en vinden wederkerigheid (het een ander ook gunnen) en present bias (herkenbaar, omdat iemand in de omgeving er ook last van heeft) belangrijker. 

Inkomsten uit nalatenschappen

Voor veel organisaties zijn de inkomsten uit nalatenschappen een belangrijk deel van de inkomsten. Uit het rapport Feiten en Cijfers Goede Doelen 2019 van Goede Doelen Nederland blijkt dat gemiddeld 28% van de donaties in 2019 afkomstig was uit nalatenschappen. Deze inkomsten uit nalatenschappen zijn vooral afkomstig van de stille generatie. Het zegt dus niets over de nalatenschappen in de toekomst. Deze twee generaties denken niet hetzelfde over het opstellen van een testament. Voor de stille generatie geeft dat rust, maar de babyboomers vinden dat ze daardoor de regie uit handen geven. Dit kan invloed hebben op de inkomsten uit nalatenschappen van uw organisatie. Het is goed om dat gegeven mee te nemen in uw fondsenwerving.