Verwerken persoonsgegevens aan banden door de AVG

16 mei 2018 | Door redactie

Per 25 mei 2018 mag uw organisatie niet zomaar meer persoonsgegevens verwerken. Dit betekent dat uw organisatie zeer kritisch moet kijken naar de verwerkte persoonsgegevens. Heeft u die gegevens echt nodig voor de activiteiten van uw stichting of vereniging?

Uw organisatie verzamelt bewust of onbewust de nodige persoonsgegevens. Sommige gegevens heeft u nodig om bijvoorbeeld in contact te komen met vrijwilligers of een donatie voor uw goede doel te verwerken. Maar vaak verzamelt u ook gegevens die uw organisatie eigenlijk helemaal niet nodig heeft. Neem bijvoorbeeld een voetbalvereniging die standaard alle adressen (straatnaam, postcode, huisnummer en woonplaats) van de leden bewaart. Dat kan natuurlijk nodig zijn voor het versturen van het ledenblad. Maar als alle communicatie verloopt via telefoon, een nieuwsbrief en sociale media, dan is het bewaren van die informatie ook niet nodig. Onder de AVG mag uw organisatie die informatie niet zonder toestemming bewaren.

Gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken

De invoering van de AVG betekent ook dat uw organisatie niet zomaar informatie voor andere doeleinden mag gebruiken. Een sportvereniging vraagt bij inschrijving vaak de geboortedatum van een lid om hem of haar in te kunnen delen in een bepaalde groep. Het is dan niet toegestaan om die geboortedatum ook voor andere zaken te gebruiken, zoals het feliciteren voor een verjaardag en dat in de nieuwsbrief te vermelden.

Banken stoppen met doorgeven data

Recent hebben de banken daarom ook aangegeven dat ze per 1 januari 2019 niet langer NAW-gegevens verstrekken aan zakelijke klanten. Deze gegevens werden gebruikt om betalingen in de boekhouding te verwerken. Het kwam echter regelmatig voor dat partijen deze gegevens ook voor andere zaken gebruikten. Zo gebruikte het Rode Kruis de adresgegevens, die de Rabobank had gegeven, van een donateur om hem persoonlijk te benaderen. Om dit in de toekomst te voorkomen, hebben de banken besloten om per 1 januari 2019 te stoppen met het doorgeven van deze gegevens.