Voorstel ruimere klantrelatie in opt-insysteem

30 september 2020 | Door redactie

De aanpassing van de Telecommunicatiewet en invoering van een opt-insysteem heeft al de nodige irritatie opgeroepen bij goede doelen. Tweede Kamerlid Palland (CDA) ziet ook dat goede doelen een bijzondere positie innemen en heeft een amendement ingediend om het begrip klantrelatie te verruimen.

Een opt-in systeem zorgt ervoor dat een organisatie alleen diegenen mag bellen die expliciet toestemming hebben gegeven. Dit wetsvoorstel heeft grote gevolgen voor goede doelen. Het amendement geeft aan dat goede doelen in hoge mate afhankelijk zijn van telefonische werving van fondsen en vrijwilligers. Het opt-insysteem beperkt organisaties om potentiële donateurs en vrijwilligers te bereiken. Een verruiming van het begrip klantrelatie moet goede doelen meer ruimte bieden voor telefonische benadering.

Sympathisanten van goede doelen

Goede Doelen Nederland heeft dit probleem van het opt-insysteem aangekaart bij het CDA. Uiteindelijk heeft het CDA een amendement ingediend. Dit amendement moet goede doelen meer ruimte geven om sympathisanten te benaderen. De klantrelatie is namelijk niet alleen gebaseerd op een financiële relatie (was iemand al eerder donateur), maar ook andere sympathisanten van het goede doel (bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk of het bijwonen van een manifestatie van het goede doel). Het goede doel zou deze betrokken mensen ook moeten kunnen benaderen voor donaties en vrijwilligerswerk.

Voldoende steun voor amendement

Eerder gaf staatssecretaris Keijzer van Economische zaken en klimaat (EZK) aan geen reden te zien om af te wijken van het wetsvoorstel. Met het amendement wil Goede Doelen Nederland via het CDA alsnog een wijziging van het wetsvoorstel voor elkaar krijgen. Het amendement geeft in ieder geval duidelijk aan dat goede doelen een bijzondere positie hebben en dat de maatschappelijke waarde belangrijk is. Waarschijnlijk komt dit wetsvoorstel in oktober aan bod in de Tweede Kamer. Het is afwachten of er dan ook een meerderheid is, die het amendement wil steunen.