Vrije weken beschikbaar voor collecte in 2022

Collecteren is een belangrijke inkomstenbron voor goede doelen. Kleinere organisaties of organisaties die niet landelijk collecteren, mogen collecteren in de vrije periodes van het landelijk collecterooster. Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) heeft het landelijk collecterooster voor 2022 samengesteld. Daarnaast heeft het CBF een wervingsrooster opgesteld.

29 december 2021 | Door redactie

Het doel van het collecterooster is om de collectes van goede doelen te spreiden over het land. Er zijn twee soorten collecteroosters: het landelijk collecterooster en het gemeentelijk collecterooster. In het landelijk collecterooster heeft het CBF de collectes opgenomen van grotere goede doelen voor heel Nederland. Een organisatie die in het collecterooster is opgenomen, krijgt ook een vergunning van de gemeente. Kleinere organisaties of goede doelen die niet landelijk collecteren, moeten apart een vergunning bij de gemeente aanvragen voor een collecte. De zogenoemde vrije periodes zijn nog beschikbaar voor deze collectes. In het gemeentelijk collecterooster staan alle collectes waarvoor de gemeente een vergunning heeft afgegeven.

Rooster voor werven aan de deur

Daarnaast maakt het CBF ook een wervingsrooster. In dat rooster staat aangegeven wanneer een organisatie langs de deuren komt om donateurs te werven. Een organisatie moet een CBF-erkenning hebben om in het wervingsrooster opgenomen te worden. Afhankelijk van de lokale wetgeving moet een organisatie voor donateurswerving ook een vergunning hebben. Het wervingsrooster reguleert en limiteert de werving aan de deur en borgt de kwaliteit van de werving.

Protocollen voor collecteren en werven

De huidige coronacrisis maakt het voor organisaties iets lastiger om te collecteren. De non-profitsector heeft daarom afspraken gemaakt over het collecteren en het werven van donateurs. Op de website van het CBF staan twee protocollen: een protocol voor het collecteren in coronatijd (pdf) en een protocol voor het werven in coronatijd (pdf). In deze protocollen zijn onder andere maatregelen opgenomen over het houden van voldoende afstand, hygiëne en het gebruik van mondkapjes. Daarnaast bevatten ze tips voor goede doelen om binnen de huidige maatregelen toch te kunnen collecteren en werven.