Vrijwillige inzet mag niet ontbreken in verkiezingsprogramma

20 mei 2020 | Door redactie

Door de huidige coronacrisis zouden we bijna vergeten dat er volgend jaar weer verkiezingen zijn. Goede doelen en vrijwillige inzet moeten ook aan bod komen in de verkiezingsprogramma’s. Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) heeft daarom verschillende suggesties voor de verkiezingsprogramma’s naar de partijen gestuurd.

In 2021 zijn er weer verkiezingen. Alle politieke partijen zijn al druk bezig met het vormgeven van de partijprogramma’s. SBF is van mening dat er in de samenleving ruimte moet zijn voor burgers die idealen hebben, problemen in de samenleving signaleren en mee willen helpen om tot een oplossing te komen. In een brief (pdf) aan de politieke partijen heeft SBF hier aandacht voor gevraagd en 6 punten aangegeven die een plek zouden moeten krijgen in het verkiezingsprogramma.

Punten voor in het verkiezingsprogramma

SBF vraagt de politieke partijen om de volgende punten in het verkiezingsprogramma op te nemen:

  • geef maatschappelijke initiatieven de ruimte: stimuleer deze initiatieven en voorkom onnodige regelgeving en administratieve lasten;
  • koester wat goed werkt: erken en waardeer de werking van zelfregulering;
  • geef ruimte om steun te vragen: sluit erkende goede uit van wetgeving die het vragen om steun en hulp beperkt. Het vrij gebruiken van communicatiemiddelen (telefoon, aan de deur, op straat of per post) is daarbij van groot belang voor maatschappelijke doelen;
  • stimuleer geven: versterk de fiscale ondersteuning om geven aan goede doelen te stimuleren. Dit kan bijvoorbeeld door de giftenaftrek en ANBI-regeling;
  • maak vrijwilligerswerk aantrekkelijk: zorg voor steun van de overheid voor iedereen die zich vrijwillig inzet voor goede doelen in Nederland;
  • stel de financiële bijdrage van loterijen veilig: zorg voor duidelijke afspraken in het loterijbeleid. Het uitgangspunt hierbij moet zijn dat die geldstroom onafhankelijk en vrij besteedbaar is voor de goede doelen.

Het is nu aan de politieke partijen om deze punten op te nemen in hun verkiezingsprogramma’s.