Vrijwilligers hebben handen vol aan wet- en regelgeving

De overheid probeert met wetten en regels verschillende risico’s te beheersen. Non-profitorganisaties hebben daar ook mee te maken en zijn veel tijd en geld kwijt aan deze wetten en regels. In het Financieel Dagblad roepen verschillende bestuurders de overheid daarom op om op de pauzeknop te drukken.

16 juni 2021 | Door redactie

De afgelopen jaren hebben goede doelen te maken gekregen met verschillende nieuwe wetgeving, zoals privacywetten en –regels (AVG), Wet op het financieel toezicht (Wft), Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), het UBO-register (infographic), Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) en de ANBI-regels (infographic). Het kost organisaties veel tijd en geld om deze wetten en regels te implementeren. Dit betekent dat er minder over blijft voor het maatschappelijke doel. Verschillende bestuurders trekken daarom aan de bel bij de overheid en vragen om de komende vijf jaar geen nieuwe wetgeving in te voeren. Daarnaast zou de overheid moeten kijken naar de doelmatigheid van de wetgeving en de controle daarop.

Meer wetten en regels niet de oplossing

De bestuurders geven aan dat non-profitorganisaties niet tegen de bestrijding van terrorisme en witwassen, tegen goed bestuur of tegen transparantie zijn. Het is alleen de vraag of meer wetten en regels de juiste oplossing bieden. Terrorisme en witwassen zijn namelijk ook goed te bestrijden met risicogericht toezicht, op maat. De Belastingdienst, FIOD en AIVD zijn organisaties die deze taak met wat extra werknemers heel goed kunnen uitvoeren. Daarnaast is de verantwoordelijkheid voor goed bestuur en transparantie heel goed neer te leggen bij de organisaties zelf. Er zijn voldoende kennis en kunde in huis bij brancheverenigingen en organisaties zullen elkaar ook aanspreken op ongewenst gedrag. Verder zorgen de brancheverenigingen ook voor zelfregulering, zodat goed bestuur en transparantie voldoende zijn gewaarborgd. De overheid zou meer moeten vertrouwen op de eigen verantwoordelijkheid van de non-profitsector.