Wat betekent het regeerakkoord voor de non-profitsector?

11 oktober 2017 | Door redactie

Gisteren heeft het nieuwe kabinet bestaande uit de VVD, CDA, D66 en ChristenUnie het regeerakkoord gepresenteerd. De plannen van het nieuwe kabinet hebben uiteraard ook gevolgen voor uw organisatie in de non-profitsector. Wat betekent het regeerakkoord voor uw organisatie?

In het regeerakkoord (tool) met als titel ‘Vertrouwen in de toekomst’ staan weer veel nieuwe plannen voor de komende kabinetsperiode. Er zijn allerlei voorstellen geïntroduceerd om onder andere de sectoren zorg, onderwijs, cultuur en sport verder te verbeteren en toekomstbestendig te maken. Daarnaast lijkt het er ook op dat de Geefwet op sympathie mag rekenen van het nieuwe kabinet. De volgende maatregelen hebben mogelijk ook consequenties voor uw organisatie: 

Op de themapagina over het regeerakkoord 2017 kunt u alle plannen lezen van het nieuwe kabinet.