Wervingsrooster geeft inzicht in donateurswerving aan de deur

29 augustus 2018 | Door redactie

Per 1 september gaat de pilot Wervingsrooster (huis-aan-huis) voor het werven van donateurs aan de deur van start. Dit rooster moet voor het publiek en gemeente inzichtelijk maken welke organisaties op een bepaald moment bezig zijn met het werven van donateurs aan de deur.

Op dit moment is in het collecterooster al te zien welke organisaties wanneer bezig zijn met collecteren. Uw organisatie kan zo snel zien welke weken nog vrij zijn voor een eventuele eigen collecte. Uit het collecterooster blijkt echter niet wie, wanneer en waar aan de deur komt. Dit gaat veranderen met het Wervingsrooster (huis-aan-huis). Per 1 september is het wervingsrooster te vinden op de website geefgerust.nl. Het publiek en de gemeenten hebben daardoor snel inzicht in wie, wanneer en waar langs de deuren gaat.

Voordelen wervingsrooster

Het wervingsrooster is een initiatief van Goede Doelen Nederland, Nederland Filantropieland, Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en DDDN (brancheorganisatie wervingsbureaus) en maakt onderdeel uit van de campagne Geef gerust. De introductie van het wervingsrooster zorgt ervoor dat:

  • publiek en gemeenten via postcode of plaatsnaam kunnen checken wanneer een organisatie langs de deuren gaat voor donateurswerving of een collecte;
  • er een evenwichtige spreiding komt van het aantal huis-aan-huis-activiteiten;
  • het publiek één centraal meldingenloket krijgt voor alle huis-aan-huis-activiteiten van goede doelen;
  • het CBF trends in meldingen kan signaleren en kan terugkoppelen aan de non-profitsector;
  • de gemeente automatisch een vergunning kan verlenen voor de activiteiten die in het rooster worden opgenomen.

Alle organisaties die in het wervingsrooster zijn opgenomen hebben een erkenning gekregen van het CBF. Tot januari 2019 kunnen in het rooster ook organisaties zijn opgenomen met de status ‘aangevraagd’. Naast de introductie van het wervingsrooster hebben de betrokken partijen ook afspraken gemaakt over de kwaliteit van de werving.

Pilotfase van het wervingsrooster

In eerste instantie gaat het om een pilotfase om de werking van het wervingsrooster te bekijken en het draagvlak te vergroten. Deelnemers aan het wervingsrooster krijgen binnenkort meer informatie over de stand van zaken en het verdere proces. Naar aanleiding van de pilotfase zullen de partijen bekijken of er nog verbeteringen nodig zijn aan het wervingsrooster.