Gouden handdruk

Als een werkgever om economische of persoonlijke redenen afscheid moet nemen van een werknemer die jarenlang voor de onderneming heeft gewerkt, geeft hij de vertrekkende werknemer soms vrijwillig een ontslagvergoeding mee. Zo'n gouden handdruk kan niet onbelast aan vertrekkende werknemers worden uitgedeeld. Bij het toekennen van een ontslagvergoeding moet de werkgever ook vaststellen of er fiscaal wel echt sprake is van een gouden handdruk. Is de ontslagvergoeding een regeling voor vervroegde uittreding (RVU-regeling), dan moet uw organisatie in principe de pseudo-eindheffing RVU betalen. Als u een excessieve vertrekvergoeding betaalt aan uw werknemer, moet u pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoedingen betalen. 

Nieuws

Zeldzaam ontslag op cumulatiegrond van WAB

20-10-2023

Een werknemer ontslaan wegens verwijtbaar handelen of een ernstig verstoorde arbeidsverhouding is bepaald geen sinecure. Als deze ontslaggro...

Rol OR bij het opstellen van een sociaal plan

02-10-2023

Met een sociaal plan kan een werkgever de gevolgen van een reorganisatie voor werknemers beperken. De werkgever is niet verplicht om de onde...

Compensatie transitievergoeding bij ziekte van de baan

19-09-2023

De compensatieregeling voor transitievergoedingen bij bedrijfsbeëindiging door ziekte van de werkgever is van de baan. Het blijkt niet haalb...

PVV-verleden is geen reden voor ontslag

01-06-2023

Een werkgever mag een werknemer niet zomaar ontslaan vanwege zijn politieke overtuiging, ook niet in de proeftijd. Rechtbank Rotterdam verni...