Kan ik beroep op middeling doen na ontslagvergoeding?

24 juli 2019

Ik heb in 2018 een flinke ontslagvergoeding ontvangen. Daardoor was mijn inkomen in 2018 aanzienlijk hoger dan in de jaren ervoor. Kan ik nu een beroep op middeling doen?

Bij een sterk wisselend inkomen kan de situatie ontstaan dat u meer belasting betaalt dan het geval zou zijn als er een meer gelijkmatige verdeling van hetzelfde inkomen zou zijn geweest. Door uw inkomen te middelen kunt u al snel honderden euro’s belasting terugkrijgen. Door middeling wordt uw gemiddelde inkomen over drie aaneengesloten jaren berekend. Vervolgens wordt berekend hoeveel belasting u op basis van dit gemiddelde inkomen per jaar zou moeten betalen. Als deze berekening leidt tot een lager verschuldigd bedrag dan het bedrag van de definitieve aanslagen, heeft u mogelijk recht (als het verschil groter is dan € 545) op een belastingteruggaaf.

Berekening van middeling

Tot 11 maart 2019 moest u bij uw middelingsverzoek deze berekening toevoegen. Door een wijziging in de computersystemen van de Belastingdienst is dat vanaf 11 maart niet meer nodig. De fiscus beschikt over alle relevante gegevens en kan op basis daarvan uw verzoek om middeling in behandeling nemen en verwerken. U hoeft dus in het middelingsverzoek alleen de jaren te vermelden. U kunt meerdere keren gebruikmaken van de middelingsregeling, maar de jaren van de middelingstijdvakken mogen elkaar niet overlappen. Dus als u over 2016, 2017 en 2018 middelt, kunt u niet meer over de jaren 2018, 2019 en 2020 middelen. U kunt pas een middelingsverzoek indienen als alle aanslagen in het middelingstijdvak definitief zijn. Het verzoek tot middeling moet vervolgens binnen drie jaar na de dagtekening van de laatste definitieve aanslag binnen zijn bij de fiscus. De middeling heeft geen invloed op de hoogte van uw belastbaar inkomen en uw verzamelinkomen van de jaren waarover de middeling is aangevraagd. De hoogte van de aanslagen IB en die van de toeslagbeschikkingen blijven dus voor u hetzelfde.