Gouden handdruk

Als een werkgever om economische of persoonlijke redenen afscheid moet nemen van een werknemer die jarenlang voor de onderneming heeft gewerkt, geeft hij de vertrekkende werknemer soms vrijwillig een ontslagvergoeding mee. Zo'n gouden handdruk kan niet onbelast aan vertrekkende werknemers worden uitgedeeld. Bij het toekennen van een ontslagvergoeding moet de werkgever ook vaststellen of er fiscaal wel echt sprake is van een gouden handdruk. Is de ontslagvergoeding een regeling voor vervroegde uittreding (RVU-regeling), dan moet u pseudo-eindheffing RVU betalen. Als u een excessieve vertrekvergoeding betaalt aan uw werknemer, moet u pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoedingen betalen. 

 

Tools

Vraag en antwoord

Mag een deeltijdontslag nu wel of niet?
De basisregel is dat een arbeidsovereenkomst ondeelbaar is. U mag een werknemer dus niet gedeeltelijk ontslaan: het is óf de gehele arbeidsovereenkomst opzeggen óf helemaal niet. Er bestaat één uitzondering op die basisregel als u een ontslagvergunning aan UWV... Lees het hele antwoord