Gouden handdruk

Als een werkgever om economische of persoonlijke redenen afscheid moet nemen van een werknemer die jarenlang voor de onderneming heeft gewerkt, geeft hij de vertrekkende werknemer soms vrijwillig een ontslagvergoeding mee. Zo'n gouden handdruk kan niet onbelast aan vertrekkende werknemers worden uitgedeeld. Bij het toekennen van een ontslagvergoeding moet de werkgever ook vaststellen of er fiscaal wel echt sprake is van een gouden handdruk. Is de ontslagvergoeding een regeling voor vervroegde uittreding (RVU-regeling), dan moet u in principe de pseudo-eindheffing RVU betalen. Als u een excessieve vertrekvergoeding betaalt aan uw werknemer, moet u pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoedingen betalen. 

 

Tools

Vraag en antwoord

Kan een werkgever onder een beëindigingsovereenkomst uit?
Het is in een beperkt aantal gevallen mogelijk om onder een beëindigingsovereenkomst (tool) uit te komen. Ontbindende voorwaarde Als in de beëindigingsovereenkomst een ontbindende voorwaarde staat en aan die ontbindende voorwaarde is voldaan, dan kan de werkgever onder... Lees het hele antwoord