Gouden handdruk

Als een werkgever om economische of persoonlijke redenen afscheid moet nemen van een werknemer die jarenlang voor de onderneming heeft gewerkt, geeft hij de vertrekkende werknemer soms vrijwillig een ontslagvergoeding mee. Zo'n gouden handdruk kan niet onbelast aan vertrekkende werknemers worden uitgedeeld. Bij het toekennen van een ontslagvergoeding moet de werkgever ook vaststellen of er fiscaal wel echt sprake is van een gouden handdruk. Is de ontslagvergoeding een regeling voor vervroegde uittreding (RVU-regeling), dan moet u in principe de pseudo-eindheffing RVU betalen. Als u een excessieve vertrekvergoeding betaalt aan uw werknemer, moet u pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoedingen betalen. 

 

Kan ik beroep op middeling doen na ontslagvergoeding?

Gouden handdruk | Publicatiedatum 04-01-2022

Ik heb in 2021 een flinke ontslagvergoeding ontvangen. Daardoor was mijn inkomen in 2021 aanzienlijk hoger dan in de jaren ervoor. Kan ik nu een beroep op middeling doen?

Mag een deeltijdontslag nu wel of niet?

Ontslag | Publicatiedatum 18-05-2020

Onze organisatie heeft nog wel werk, maar niet meer zoveel. Daarom willen we een aantal werknemers voor een gedeelte van hun uren ontslaan. Nu lezen we dat een arbeidsovereenkomst...

Hoe berekenen we de ZVW-heffing over een ontslagvergoeding?

Gouden handdruk | Publicatiedatum 22-07-2019

We moeten over de ontslagvergoeding die we aan een werknemer gaan uitkeren werkgeversheffing Zorgverzekeringswet betalen. Hoe bereken ik dat?

Zo berekent u de correcte transitievergoeding

Transitievergoeding Publicatiedatum 07-01-2022

Werknemers die onvrijwillig uit dienst gaan, hebben recht op een transitievergoeding van hun werkgever. De hoogte van die vergoeding hangt af van het salaris van de werknemer...

Zo verwerkt u het vertrek van een werknemer correct

Loonadministratie Publicatiedatum 15-10-2021

Een werknemer die uit dienst treedt, brengt een hoop administratieve verplichtingen met zich mee. Deze toolbox leidt u van het schriftelijk bevestigen van de uitdiensttreding...

De aandachtspunten van de eindafrekening bij uitdiensttreding

Loonadministratie 4 minuten | 07-07-2022

Als een werknemer uit dienst treedt, krijgt u met allerlei arbeidsrechtelijke zaken te maken, zoals het correct beëindigen van de arbeidsove...

OR & ontslag op initiatief van de werkgever

Ontslag 6 minuten | 08-03-2022

Uw bestuurder kan een arbeidsovereenkomst van een werknemer niet zomaar beëindigen. In Nederland geldt namelijk een preventieve ontslagtoets...

Vergoedingen bij einde van arbeidsovereenkomst

Arbeidsovereenkomst Publicatiedatum 02-02-2022

Vaak moet een werkgever bij het einde van een arbeidsovereenkomst één of meerdere vergoedingen betalen aan de werknemer. Het gaat niet altijd (alleen) om...

Heeft u een vraag over Gouden handdruk?

Emma Bevers
Emma Bevers
Advocaat arbeidsrecht
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Gouden handdruk?

Emma Bevers
Emma Bevers
Advocaat arbeidsrecht
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie