Gemeenschappelijke OR bij samenhang organisaties

Telegraaf Media Groep (TMG) wil een gezamenlijke ondernemingsraad instellen in plaats van de centrale ondernemingsraad (COR) met vier ondernemingsraden die de organisatie nu heeft. De ondernemingsraad (OR) van de TMG-drukkerij ging tegen dit besluit bij de rechter in beroep maar werd in het ongelijk gesteld.

22 maart 2019 | Door redactie

TMG bestond in 2017 uit verschillende bv’s met een eigen bestuur, die te maken hadden met een dalende omzet en negatieve cijfers. Hierop volgde een reorganisatie, waarin de Raad van Bestuur (RvB) de operationele leiding kreeg over de verschillende bedrijfsonderdelen. In het verlengde hiervan besloot de RvB de medezeggenschap te vereenvoudigen en een gemeenschappelijke ondernemingsraad in te stellen. Een gemeenschappelijke ondernemingsraad is een OR voor alle vestigingen die onderdeel uitmaken van de organisatie. Op dit moment bestaat de medezeggenschap bij TMG nog uit een centrale ondernemingsraad (COR) en vier ondernemingsraden, waarvan één bij de drukkerij.

Bestuurder moet medezeggenschap instellen op niveau zeggenschap

De OR van de drukkerij stapte naar de rechter en voerde onder meer aan dat de reorganisatie van de medezeggenschap niet bevorderlijk is voor een goede toepassing van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) in de organisaties. De rechter oordeelde anders. Na de reorganisatie is tussen de verschillende TMG-organisaties een hoge samenhang. De RvB heeft de zeggenschap over deze organisaties en voert een gemeenschappelijk financieel, strategisch en sociaal beleid. Ook de administratie, de ICT en HR zijn centraal georganiseerd. Voor een goede toepassing van de WOR is het gerechtvaardigd dat de bestuurder de medezeggenschap instelt op hetzelfde niveau als de zeggenschap.

Sprake van samenhang organisaties bij gemeenschappelijk beleid

Als een bestuurder twee of meer organisaties in stand houdt met samen ten minste 50 werknemers, stelt hij een gemeenschappelijke ondernemingsraad in voor alle of een aantal van deze organisaties. Voorwaarde is, dat dit de toepassing van de WOR in deze organisaties ten goede komt (artikel 3 WOR). Instelling van een gemeenschappelijke ondernemingsraad komt de toepassing van de WOR ten goede als er samenhang is tussen de verschillende organisaties. Deze samenhang is er, als sprake is van een gemeenschappelijk of onderling afgestemd beleid, zo bepaalde de rechter in de beroepszaak van de Telegraaf-drukkerij.

Rechtbank Amsterdam, 29 januari 2019, ECLI (verkort): 983