Het verschil: gemeenschappelijke OR en groeps-OR

Als uw organisatie uit verschillende vestigingen bestaat, is het mogelijk dat elke locatie zijn eigen ondernemingsraad heeft. Maar samenwerken is vaak ook waardevol! Is er dan sprake van een gemeenschappelijke ondernemingsraad of een groepsondernemingsraad?

7 augustus 2017 | Door redactie

Een organisatie met verschillende vestigingen of locaties kan de medezeggenschap per vestiging regelen, maar de kans is groot dat elke ondernemingsraad (OR) dan opnieuw het wiel gaat uitvinden. Samenwerken is in zo'n geval een beter idee. Dat kan op verschillende manieren. Via een centrale ondernemingsraad (COR) bijvoorbeeld; dit is een overkoepelende OR voor alle aanwezige ondernemingsraden. De oprichting van een COR is handig als uw organisatie meerdere vestigingen in Nederland heeft en de OR invloed wil uitoefenen op de besluitvorming van de landelijke directie.

GOR soms handiger dan COR

Soms is het niet zo interessant om voor het hele concern één COR te hebben, maar willen bepaalde divisies van het concern wel samenwerken. Dan is het mogelijk om voor die groep samenhangende organisaties binnen het concern een groepsondernemingsraad (GOR) op te richten. Deze bestaat dan uit leden van de al bestaande ondernemingsraden van de diverse organisaties.

Geen afzonderlijke vestigings-OR

Een GOR is niet hetzelfde als een gemeenschappelijke OR. Bij de gemeenschappelijke OR is er geen afzonderlijke OR per vestiging. In plaats daarvan zitten de gekozen OR-leden van elke vestiging gezamenlijk in de gemeenschappelijke ondernemingsraad. Om deze structuur succesvol te maken, is het belangrijk dat de werknemers van de verschillende vestigingen dezelfde belangen hebben. Ook moet de directie hetzelfde zijn.

GEMEENSCHAPPELIJKE OR: gezamenlijke OR van diverse vestigingen binnen een concern zonder aparte OR per vestiging

GROEPS-OR: samenwerkingsverband van verschillende ondernemingsraden binnen een concern