Groepsondernemingsraad (GOR)

De groepsondernemingsraad (GOR) treedt op namens een groep van ondernemingen die binnen de totale organisatie een bepaalde samenhang heeft. De losse ondernemingsraden per vestiging blijven gewoon bestaan. De leden van de GOR worden gekozen uit de leden van de betrokken ondernemingsraden. Het is slim om de verkiezingen voor de GOR vlak na de verkiezingen van de OR te houden. Als een lid van de GOR geen lid meer is van de OR, komt namelijk ook zijn GOR-lidmaatschap te vervallen. Er kan zowel sprake zijn van een centrale ondernemingsraad (COR) als een GOR. In dat geval heeft de GOR geen bevoegdheid over onderwerpen die COR behandelt.

 

Verdiepingsartikelen

Artikel 35 WOR: Verschillende bevoegdheden van een COR en een GOR

Wet op de ondernemingsraden (WOR) 5 minuten | 28-12-2019

Feitelijk is een centrale ondernemingsraad (COR) of groepsondernemingsraad (GOR) een OR met globaal dezelfde plichten, rechten en bevoegdhed...

Artikel 34 WOR: Wie zitten er in een centrale of groepsondernemingsraad?

Wet op de ondernemingsraden (WOR) 5 minuten | 17-12-2019

De leden van een ‘gewone’ ondernemingsraad worden gekozen door en uit de werknemers die de raad vertegenwoordigt. Zijn er niet meer kandidat...

Artikel 33 WOR: Spelregels voor het instellen van een centrale of groepsondernemingsraad

Wet op de ondernemingsraden (WOR) 4 minuten | 14-11-2019

In concerns en gefuseerde organisaties komen soms meerdere ondernemingsraden voor die elk voor een deel van de organisatie verantwoordelijk...

Infographics

Vormen van medezeggenschap

Ondernemingsraad Publicatiedatum 14-08-2019

Medezeggenschap is er in verschillende soorten en maten. Sommige vormen zijn vrijwillig georganiseerd, andere zijn verplicht volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR)....

Vraag en antwoord

Is het verstandig om een centrale ondernemingsraad op te richten?
Zolang er geen COR is ingesteld, adviseert of verleent elke OR instemming voor het eigen organisatieonderdeel. Bij iedere locatie kunnen er immers specifieke bijzonderheden zijn, waardoor de ene OR wel instemt en de andere niet. Vaak maken nauw betrokken ondernemingsraden onderling afspraken... Lees het hele antwoord