Groepsondernemingsraad (GOR)

De groepsondernemingsraad (GOR) treedt op namens een groep van ondernemingen die binnen de totale organisatie een bepaalde samenhang heeft. De losse ondernemingsraden per vestiging blijven gewoon bestaan. De leden van de GOR worden gekozen uit de leden van de betrokken ondernemingsraden. Het is slim om de verkiezingen voor de GOR vlak na de verkiezingen van de OR te houden. Als een lid van de GOR geen lid meer is van de OR, komt namelijk ook zijn GOR-lidmaatschap te vervallen. Er kan zowel sprake zijn van een centrale ondernemingsraad (COR) als een GOR. In dat geval heeft de GOR geen bevoegdheid over onderwerpen die COR behandelt.

 

Verdiepingsartikelen

Welke ondernemingsraad past bij uw organisatie?

Ondernemingsraad 8 minuten | 30-04-2019

Het is soms lastig om te bepalen welke structuur van medezeggenschap het beste bij de onderneming past. Gaat het om één vestiging, dan is é...

Infographics

Vormen van medezeggenschap

Ondernemingsraad Publicatiedatum 14-08-2019

Medezeggenschap is er in verschillende soorten en maten. Sommige vormen zijn vrijwillig georganiseerd, andere zijn verplicht volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR)....

Vraag en antwoord

Welke soorten ondernemingsraden zijn er?
Ondernemingsraad (OR) Een ondernemingsraad bestaat uit werknemers uit het bedrijf die namens het personeel overleg voeren met de bestuurder van de organisatie.  Gemeenschappelijke ondernemingsraad Bij een gemeenschappelijke OR is er geen afzonderlijke OR per vestiging. In... Lees het hele antwoord