Handboek Loonheffingen oktober komt later

Hoewel de Belastingdienst eigenlijk aan het begin van elk kwartaal een nieuwe pdf van het Handboek Loonheffingen publiceert, heeft de oktoberversie vertraging opgelopen. Naar verwachting komt de nieuwe pdf van het Handboek Loonheffingen 2016 later deze week.

4 oktober 2016 | Door redactie

De pdf van het Handboek Loonheffingen van oktober 2016 had eigenlijk op vrijdag 1 oktober online moeten zijn. Dat is echter niet gelukt. De Belastingdienst heeft aangegeven dat de nieuwste pdf-versie van het naslagwerk later deze week alsnog online zal komen. Zodra dat het geval is, publiceert Rendement natuurlijk een nieuwe pdf van Handboek Loonheffingen 2016 inclusief handig trefwoordenregister (tool).

Tipje van de sluier opgelicht

Hoewel de pdf dus nog even op zich laat wachten, is de online versie van het Handboek Loonheffingen wel altijd actueel. Hierin werd in juli al de informatie over de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) geschrapt en de informatie over de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) toegevoegd. Onlangs werd de identificatieplicht verhelderd en werden de nieuwe eisen aan de loonstrook door de invoering van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) in het handboek opgenomen.