Nieuwe versie Handboek Loonheffingen 2015

Net als vorig jaar publiceert de Belastingdienst elk kwartaal een verse pdf van het Handboek Loonheffingen 2015. In de nieuwe pdf van 1 april zijn voorin de aanpassingen weergegeven onder het kopje Versiebeheer.

2 april 2015 | Door redactie

In de nieuwe pdf van het Handboek Loonheffingen 2015 kunt u zien welke wijzigingen de Belastingdienst heeft doorgevoerd in het Handboek. In de eerste drie maanden zijn er geen grote aanpassingen doorgevoerd. Wel zijn er een aantal fouten verbeterd, zoals het boetebedrag bij een aangifteverzuim. Dit moest € 65 zijn en geen € 61.

Uitstel voor eigenrisicodragerschap WGA-flex

Een inhoudelijke wijziging die nu in de pdf van het Handboek is verwerkt, is dat uw onderneming pas vanaf 2017 eigenrisicodrager kan worden voor de WGA-lasten van flexwerkers. Dat zou eerst per 2016 al mogelijk zijn. Over dit uitstel las u al meer in het bericht ‘WGA-vast en WGA-flex in 2016 nog niet samen’.
Ook in de voorwaarden die gelden voor pensioenregelingen zijn enkele aanpassingen doorgevoerd. Hier staat nu bijvoorbeeld dat het vervroegen van de pensioendatum alleen mag als de werknemer op die datum stopt met werken of als de werknemer 60 jaar of ouder is. Deze leeftijdsgrens was in de vorige versie van het Handboek Loonheffingen ’60 jaar en drie maanden of ouder’.

Nieuwe versie Handboek Loonheffingen 2015 met register

Rendement heeft aan de nieuwe pdf ook weer een nieuw alfabetisch trefwoordenregister toegevoegd. U kunt de nieuwe versie van Handboek Loonheffingen 2015 inclusief register nu downloaden.