Pdf Handboek Loonheffingen oktober 2018 gepubliceerd

Nu het vierde kwartaal van 2018 is begonnen, heeft de Belastingdienst traditiegetrouw ook een nieuwe pdf van het Handboek Loonheffingen 2018 online gezet. Hierin zijn alle veranderingen in de loonheffingen verwerkt die in de periode juli tot en met september werden doorgevoerd.

2 oktober 2018 | Door redactie

In het derde kwartaal van 2018 heeft de Belastingdienst een paar wijzigingen in het Handboek Loonheffingen doorgevoerd. Deze wijzigingen waren in de online versie van het Handboek Loonheffingen 2018 al eerder verwerkt. In de nieuwe pdf van het Handboek Loonheffingen 2018 zijn ze nu ook verwerkt. Door het versiebeheer dat voorin het Handboek staat, is precies terug te vinden wat er is veranderd ten opzichte van de vorige pdf. 

Maatregelen rondom sectorpremie WW

Zo is aan het Handboek toegevoegd hoe bitcoins en andere cryptovaluta die een werkgever aan zijn werknemers uitdeelt, fiscaal moeten worden behandeld. Ze kwalificeren niet als loon in geld. Ze vormen wel loon in natura en mogen niet zomaar onbelast blijven.
Daarnaast zijn aan de pdf de maatregelen rondom de sectorpremie WW toegevoegd die met ingang van 29 juni 2018 om 17.00 uur van kracht werden. Deze maatregelen zijn een voorbode van de afschaffing van de sectorpremie in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).

Wettelijke minimumvakantiebijslag

Er is ook een aanpassing gemaakt in het lijstje van gegevens die de werkgever verplicht op de loonstrook moet vermelden. Daar stond dat op de loonstrook onder meer de vakantiebijslag moet staan. Dit is veranderd in ‘de wettelijke minimumvakantiebijslag waar de werknemer recht op heeft’.
Ook zijn de grenzen waarbinnen het gemiddelde uurloon voor het jeugd-LIV in 2018 moet vallen, aan de pdf van het Handboek toegevoegd. Verder zijn er nog diverse kleine inhoudelijke en tekstuele aanpassingen aan het Handboek Loonheffingen 2018 in de pdf verwerkt.

Trefwoordenregister voor snel zoeken

Rendement heeft aan de nieuwe pdf ook weer een geactualiseerd alfabetisch trefwoordenregister toegevoegd. U kunt de nieuwe versie van Handboek Loonheffingen 2018 inclusief register (tool) nu downloaden.

Bijlagen bij dit bericht