Handboek Loonheffingen

De Belastingdienst publiceert ieder jaar het Handboek Loonheffingen. Als er in de loop van het jaar veel veranderingen zijn, verschijnt er tussentijds nog wel eens een nieuwe versie. In het Handboek Loonheffingen vindt u de informatie over de loonheffingen in het betreffende kalenderjaar: de loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Het Handboek gaat ook in op de administratieve verplichtingen die de werkgever heeft. De Belastingdienst biedt het Handboek Loonheffingen sinds 2011 alleen nog maar digitaal aan. En sinds 2012 heeft dit digitale naslagwerk geen alfabetisch trefwoordenregister meer. Digitale gebruikers van het Handboek kunnen via de toetscombinatie [Ctrl] + [f] naar deze steekwoorden zoeken. Voor gebruikers die het Handboek liever op papier raadplegen, stelt Rendement het register alsnog samen.

Uitgelicht

Handboek Loonheffingen 2019 met register

In dit handboek vindt u informatie van de Belastingdienst over de loonheffingen in 2019, inclusief de aanpassingen en aanvullingen...

Reglement
PDF bestand
Publicatiedatum: 24-10-2019

Toch nog nieuwe pdf Handboek Loonheffingen 2019

Hoewel hij even op zich heeft laten wachten, heeft de Belastingdienst toch nog een nieuwe pdf van het Handboek Loonheffingen 2019 gepubliceerd....

Nieuws
Door redactie Salaris Rendement
Publicatiedatum: 29-08-2019

Foute informatie in Handboek over woonplaatsverklaring

In het Handboek Loonheffingen 2019 is opgenomen dat een werknemer een woonplaatsverklaring kan aanvragen bij de fiscus. Dit klopt echter...

Nieuws
Door redactie Salaris Rendement
Publicatiedatum: 14-02-2019

 

Toolboxen

De werkkostenregeling toepassen in 7 stappen

Werkkostenregeling (WKR) Publicatiedatum 19-08-2019

De werkkostenregeling geeft werkgevers de mogelijkheid om vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers te geven zonder dat daar loonheffingen over berekend hoeven te...

Tools

Verdiepingsartikelen

Fiscale afhandeling van studietoelage voor kinderen

Werkkostenregeling (WKR) 4 minuten | 17-09-2019

In de praktijk blijken werkgevers tegemoetkomingen aan werknemers te geven voor de studiekosten die hun kinderen maken. Misschien is uw onde...

Het belang van helder beleid over het vergoeden van kosten

Werkkostenregeling (WKR) 5 minuten | 03-04-2019

U kunt ervoor kiezen de kosten van werknemers te vergoeden op declaratiebasis of via een vaste vergoeding. Vergoeden op declaratiebasis kan...

Infographics

Welke informatie van de Belastingdienst is bindend?

Contact met de Belastingdienst Publicatiedatum 14-12-2020

De Belastingdienst heeft verschillende kanalen om u van informatie te voorzien. Maar welke informatie kunt u beschouwen als bindend, en welke niet?

Vraag en antwoord

Welke gegevens moeten op de loonstroken en de jaaropgaaf van werknemers staan?
Werknemers hebben bij hun eerste loonbetaling altijd recht op een specificatie: de zogenoemde loonstrook. Daarna hoeven hun werkgevers in principe geen loonstrookjes meer uit te delen, tenzij er iets verandert in het loon van de werknemer. In de praktijk krijgen de meeste werknemers daarom... Lees het hele antwoord