Arbeidsbeperking

Werknemers met een arbeidsbeperking zijn niet altijd volledig inzetbaar. Zij kunnen op twee manieren aan de slag. Er zijn beperkte mogelijkheden voor sociale werkvoorziening die door de overheid worden gefinancierd. Daarnaast kunnen mensen met een arbeidsbeperking bij 'gewone' werkgevers aan de slag. De werkgever moet daarvoor bijvoorbeeld de werkplek aanpassen of de werknemer voorzien van aangepaste taken. UWV kan de plaatsing van een werknemer met een arbeidsbeperking begeleiden. De overheid stimuleert het aannemen van deze werknemers door middel van bijvoorbeeld het lage-inkomensvoordeel, een no-riskpolis en een proefplaatsing.

 

Infographics

Doelgroepregister

Arbeidsbeperking Publicatiedatum 13-08-2019

In het doelgroepregister van UWV staan de personen geregistreerd die onder de doelgroep van de banenafspraak voor arbeidsbeperkten vallen. Werkgevers kunnen dit register...

Vraag en antwoord

Mag de werkgever sollicitanten met een arbeidsbeperking voorrang geven?
Uw organisatie mag in een vacature niet aangeven dat alleen werknemers uit de doelgroep banenafspraak kunnen reageren. Hiermee maakt de werkgever zich namelijk schuldig aan ongelijke behandeling. Wel kan hij kandidaten uit de doelgroep banenafspraak nadrukkelijk uitnodigen om te reageren... Lees het hele antwoord