Arbeidsovereenkomst

Een werknemer die bij uw werkgever in dienst treedt, tekent gewoonlijk een arbeidsovereenkomst om de arbeidsrelatie schriftelijk vast te leggen. In de arbeidsovereenkomst staan de basisbepalingen voor de arbeidsrelatie. Vaak gaat het om de primaire arbeidsvoorwaarden, zoals de werktijden, het salaris en de contractduur, maar ook een aantal secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze bepalingen kunnen voortkomen uit afspraken in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Verder kan de werkgever onder bepaalde omstandigheden bijvoorbeeld een proeftijd, concurrentiebeding en pensioenregeling in het arbeidscontract opnemen.

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Alles over opvolgend werkgeverschap

Arbeidsovereenkomst Publicatiedatum 25-04-2019

Regelmatig sluiten een werkgever en werknemer meerdere arbeidsovereenkomsten achter elkaar. Voor die situatie kent de wet verschillende regels. Voorbeelden hiervan zijn...

Infographics

Arbeidskrachten met bijzondere positie

Arbeidsovereenkomst Publicatiedatum 14-08-2019

Binnen een organisatie kunnen verschillende soorten arbeidskrachten werken. De meest voorkomende variant is de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd,...

Werknemers met een bijzondere positie

Arbeidsovereenkomst Publicatiedatum 30-07-2019

Bij de meeste organisaties bestaat het overgrote deel van het personeelsbestand uit werknemers met een arbeidsovereenkomst. Deze groep werknemers valt echter uiteen in...

Vraag en antwoord

Hoe corrigeren we een fout salaris?
Het is mogelijk om het overeengekomen loon in de arbeidsovereenkomst via een aanvulling te wijzigen. Het is dan verstandig om in dat addendum op te nemen: dat u een arbeidsovereenkomst met de werknemer bent aangegaan; dat u met de werknemer heeft afgesproken dat hij per een bepaalde... Lees het hele antwoord