Arbeidsovereenkomst

Een werknemer die bij uw werkgever in dienst treedt, tekent gewoonlijk een arbeidsovereenkomst om de arbeidsrelatie schriftelijk vast te leggen. In de arbeidsovereenkomst staan de basisbepalingen voor de arbeidsrelatie. Vaak gaat het om de primaire arbeidsvoorwaarden, zoals de werktijden, het salaris en de contractduur, maar ook een aantal secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze bepalingen kunnen voortkomen uit afspraken in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Verder kan de werkgever onder bepaalde omstandigheden bijvoorbeeld een proeftijd, concurrentiebeding en pensioenregeling in het arbeidscontract opnemen.

 

Tools

Verdiepingsartikelen

WW-premie straks niet per sector maar per arbeidsovereenkomst

Werkloosheidswet (WW) Publicatiedatum 14-08-2019

Per 1 januari 2020 wordt de manier van berekening van het premiepercentage voor de Werkloosheidswet (WW) grondig anders. Vanaf dat moment zal de gedifferentieerde premie...

Hoe beëindigt u een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde...

Ontslag Publicatiedatum 31-07-2019

Wat ooit zo mooi begon, kan zomaar omslaan. De eens zo enthousiaste werknemer is veranderd in een probleemgeval. Of de resultaten van uw organisatie vallen tegen. De...

Infographics

Ontslaggronden combineren

Ontslag Publicatiedatum 14-10-2019

Per 2020 kunnen werkgevers voor ontbinding van een arbeidscontract weer ontslaggronden combineren. Maar niet alle ontslaggronden mogen onderdeel zijn van zo’n ‘cocktail’...

Arbeidskrachten met bijzondere positie

Arbeidsovereenkomst Publicatiedatum 14-08-2019

Binnen een organisatie kunnen verschillende soorten arbeidskrachten werken. De meest voorkomende variant is de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd,...

E-learning

Arboregels voor flexibele werknemers
Videocollege
12 minuten
Publicatiedatum: 18-07-2017
WWZ deel 1: Aandachtspunten bij overeenkomst
Videocollege
7 minuten
Publicatiedatum: 20-10-2014

Vraag en antwoord

Mag de opzegtermijn voor de werknemer worden aangepast?
Verkorting van de opzegtermijn voor de werknemer mag altijd, zolang dit is vastgelegd in de (collectieve) arbeidsovereenkomst. Verlenging van de opzegtermijn voor de werknemer mag ook, tot maximaal zes maanden. Dit moet dan wel zijn vastgelegd in de (collectieve) arbeidsovereenkomst. Zo’n... Lees het hele antwoord