Beloning

Voor veel werknemers is het salaris één van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden. Voor organisaties is het dus essentieel om te investeren in een goed beloningsbeleid. Hierbij moeten zij rekening houden met de wettelijke mogelijkheden en de afspraken die in de (collectieve) arbeidsovereenkomst zijn gemaakt. Naast het vaste salaris hebben werknemers recht op vakantiebijslag en kunnen ze ook in aanmerking komen voor een variabele beloning. Denk aan een winstdelingsregeling, teambonus of een individuele prestatiebonus. Ook hier zijn bepaalde (wettelijke) voorwaarden aan verbonden. Kunt u een werknemer bijvoorbeeld uitsluiten van een prestatiebonus als hij met verlof is? 

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Gesprek over beloningsverhoudingen verplicht sinds 1 januari...

Beloning Publicatiedatum 02-08-2019

Sinds 1 januari 2019 zijn ondernemingsraden van grote organisaties verplicht om één maal per jaar met de bestuurder in gesprek te gaan over de beloningsverhoudingen...

Wat zijn de aandachtspunten bij het invoeren van winstdeling?

Beloning Publicatiedatum 30-04-2019

Als uw onderneming besluit om de werknemers extra te gaan belonen in de vorm van winstdeling, zijn er veel dingen die u goed moet regelen. De randvoorwaarden van deze variabele...

Aandelen en opties verwerken voor de loonheffingen

Beloning Publicatiedatum 30-04-2019

Ter extra motivatie van werknemers kan de werkgever besluiten om hun aandelen in de onderneming of opties daarop te verstrekken. Deze vorm van belonen in natura zou werknemers...