Beloning

Voor veel werknemers is het salaris één van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden. Voor organisaties is het dus essentieel om te investeren in een goed beloningsbeleid. Hierbij moeten zij rekening houden met de wettelijke mogelijkheden en de afspraken die in de (collectieve) arbeidsovereenkomst zijn gemaakt. Naast het vaste salaris hebben werknemers recht op vakantiebijslag en kunnen ze ook in aanmerking komen voor een variabele beloning. Denk aan een winstdelingsregeling, teambonus of een individuele prestatiebonus. Ook hier zijn bepaalde (wettelijke) voorwaarden aan verbonden. Kunt u een werknemer bijvoorbeeld uitsluiten van een prestatiebonus als hij met verlof is? 

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Gesprek over beloningsverhoudingen verplicht sinds 1 januari...

Beloning Publicatiedatum 02-08-2019

Sinds 1 januari 2019 zijn ondernemingsraden van grote organisaties verplicht om één maal per jaar met de bestuurder in gesprek te gaan over de beloningsverhoudingen...

De Wet normering topinkomens (WNT) in vogelvlucht

Wet normering topinkomens (WNT) Publicatiedatum 02-05-2019

De Wet normering topinkomens (WNT) heeft als doel het aan banden leggen van excessieve beloningen in de (semi-)publieke sector. Uw organisatie mag topfunctionarissen dus...

Vraag en antwoord

Over welke loonbestanddelen is vakantiebijslag verschuldigd?
De werkgever is in de regel vakantiebijslag verschuldigd over het gehele salaris dat u hij aan de werknemers betaalt voordat hij de inhoudingen in mindering brengt. Dus ook als de werknemer ziek is, op vakantie is, of over overwerkloon. Ook over prestatieloon is gewoon vakantiebijslag... Lees het hele antwoord