Duurzame inzetbaarheid

Ervaren krachten gaan de komende jaren massaal met pensioen. Door de stijging van de AOW-leeftijd moeten andere werknemers juist langer werken. Werkgevers moeten zich voorbereiden op deze ontwikkelingen en ervoor zorgen dat oudere werknemers hun kennis op tijd overdragen aan jongere generaties op de werkvloer. Een kennislek als gevolg van vertrekkende werknemers wil hij immers voorkomen. Ook moeten werknemers van alle leeftijden duurzaam inzetbaar worden. Ongeacht hun leeftijd moeten werknemers zich blijven afvragen waar hun interesses en talenten liggen. Met hun leidinggevende kunnen ze duurzame inzetbaarheid vervolgens in de praktijk brengen.

 

Verdiepingsartikelen

Mag je je bemoeien met de leefstijl van medewerkers?

Preventie Publicatiedatum 31-07-2019

U heeft oog voor de ontwikkeling van uw medewerkers, want daardoor blijven ze gemotiveerd en productief. Dat is erg zinvol in het kader van duurzame inzetbaarheid....

Bereid u alvast voor op de maatregelen uit het pensioenakkoord

Pensioen via de werkgever Publicatiedatum 31-07-2019

Begin juni hebben het kabinet en de sociale partners na jarenlange onderhandelingen een pensioenakkoord bereikt. In dit akkoord staan onder meer afspraken over de vertraagde verhoging...

Vraag en antwoord

In hoeverre moeten we de OR betrekken bij beleid voor duurzame inzetbaarheid?
De ondernemingsraad (OR) heeft veel invloed op besluiten die de duurzame inzetbaarheid van werknemers moeten bevorderen. Denk aan instemmingsrecht op alle regelingen die betrekking hebben op de arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim en re-integratie, opleiden, bevorderingsbeleid en werktijd-... Lees het hele antwoord