Duurzame inzetbaarheid

Ervaren krachten gaan de komende jaren massaal met pensioen. Door de stijging van de AOW-leeftijd moeten andere werknemers juist langer werken. Werkgevers moeten zich voorbereiden op deze ontwikkelingen en ervoor zorgen dat oudere werknemers hun kennis op tijd overdragen aan jongere generaties op de werkvloer. Een kennislek als gevolg van vertrekkende werknemers wil hij immers voorkomen. Ook moeten werknemers van alle leeftijden duurzaam inzetbaar worden. Ongeacht hun leeftijd moeten werknemers zich blijven afvragen waar hun interesses en talenten liggen. Met hun leidinggevende kunnen ze duurzame inzetbaarheid vervolgens in de praktijk brengen.

 

Vraag en antwoord

Mag de bestuurder gezondheidsvragen stellen aan werknemers?
Uw bestuurder heeft het voornemen om gesprekken met de werknemers te voeren over hun inzetbaarheid. De vragen gaan over competentie, motivatie en gezondheid. Het zijn vragen die vooral de bedoeling hebben om uitval te voorkomen en duurzame inzetbaarheid tot aan het pensioen mogelijk te... Lees het hele antwoord