Flexwerkers

Organisaties werken steeds vaker met flexwerkers. Zo kan een organisatie zich makkelijker aanpassen aan veranderingen op de markt. Door het inzetten van freelancers/zzp'ers, gedetacheerden of uitzendkrachten, werkt een werkgever met arbeidskrachten die niet bij de organisatie in dienst treden. Als er minder werk beschikbaar is, kan de werkgever besluiten om deze flexwerkers niet meer in te zetten. Daarnaast kan een werkgever kiezen voor het aannemen van oproepkrachten die hij meer of minder kan oproepen.
Flexwerkers genieten minder arbeidsrechtelijke bescherming dan werknemers in vaste dienst. Wel bestaan er een aantal regels om flexwerkers tegemoet te komen, zoals het rechtsvermoeden van een arbeidsovereenkomst en het rechtsvermoeden van de omvang van de arbeid.