Functioneren en beoordelen

Het beoordelen van werknemers gebeurt gewoonlijk in een beoordelingsgesprek aan het einde van een kalenderjaar. Er zijn echter nog meer typen gesprekken, zoals het functioneringsgesprek (meestal halverwege het jaar), het doelstellingengesprek of planningsgesprek en het voortgangsgesprek. Het gedegen en objectief beoordelen van functioneren is zeker geen peulenschil. Er zijn dan ook verschillende valkuilen waar een leidinggevende in kan trappen. Zo kan hij bijvoorbeeld alleen het functioneren van de laatste paar weken meenemen terwijl de beoordeling over een langere periode hoort te gaan. Oude koeien en persoonlijke irritaties mogen de beoordeling ook niet  beïnvloeden. Daarmaast moet er ruimte zijn voor vragen en opmerkingen van de werknemer.

 

Tools

E-learning

Functionerings- en beoordelingsgesprekken deel 3
Videocollege
21 minuten
Publicatiedatum: 12-11-2014
Functionerings- en beoordelingsgesprekken deel 2
Videocollege
15 minuten
Publicatiedatum: 12-11-2014

Vraag en antwoord

Hoelang moeten we beoordelingsverslagen bewaren?
Sinds 25 mei 2018 moet uw organisatie rekening houden met de nieuwe privacyregels. Deze regels hebben ook gevolgen voor het bewaren van personeelsgegevens. Op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) mogen de persoonsgegevens van medewerkers namelijk niet langer bewaard... Lees het hele antwoord